Hjørring-virksomhed blev klogere i Billund


I alle danske virksomheder er der store krav til at være kreative og innovative, så nye produkter og service skaber reel værdi for brugerne og kommer hurtigt igennem pipelinen.

CoC Playful Minds med hovedsæde i Billund, der er eksperter indenfor samskabelse med børn, har i dag inviteret til netværksmøde i LEGO House, hvor 40 virksomheder deltager.

Blandt de virksomheder, der har taget innovation i børnehøjde til sig, er kommunikationsbureauet Tankegang i Frederikshavn.

Tankegang har blandt andet hjulpet kommuner med at få borgere til at sortere deres affald og få familier til at parkere bilen og tage cyklen. Nogle gange går kommunikationen gennem husstandenes yngste medlemmer, så for at blive endnu dygtigere til at kommunikere i børnehøjde har fire medarbejdere fra Tankegang sendt sig selv på skolebænken.

De har deltaget i det fem måneder lange innovationsforløb ’Play User Lab’ hos CoC Playful Minds i Billund og på Designskolen Kolding.

– Vi ved fra forskning, at børn er effektive ambassadører i hjemmet, og at de hurtigt lærer mor og far, hvordan man agerer grønnere. Hvis vi kan kombinere den viden med indsigt i, hvordan børn bedst lærer gennem leg, har vi et fantastisk afsæt for forandring, siger Lotte Mertz Winther, partner i Tankegang.

– I Play User Lab lærer virksomheder at samskabe produkter og services til børn med børn. Vi er blevet mødt af en utrolig høj faglighed, som har løftet vores niveau. For eksempel differentierer vi nu mere mellem, hvilke typer af børn der forstår og omsætter budskaber på hvilke måder. Det betyder, at vi rammer det enkelte barn mere præcist, så barnet får mere ud af de forløb, vi udvikler, forklarer hun.

Under forløbet i Play User Lab udviklede Tankegang et koncept, som giver skolebørn en forståelse af affaldets cyklus fra skrald til genanvendelse. Det hedder ’Skrald som Talent’ og forvandler – midlertidigt – børn til papkasser, coladåser og andet affald på komposten.

Om Play User Lab
• Play User Lab er, som navnet antyder, et laboratorium, hvor børns kreativitet inspirerer til udvikling af nye produkter og services.
• Ambitionen er at øge virksomheders innovationsevne og børnefokus, så de forstår værdien i at samskabe til børn med børn.
• Et forløb i Play User Lab strækker sig over fem måneder fordelt på 10 kursusdage, hvor 4-7 virksomheder mødes og arbejder sammen.
• Undervejs i forløbet udvikler hver virksomhed et nyt koncept og/eller en prototype.
• Play User Lab er finansieret af EU’s regionalfond og Syddansk Vækstforum og er udbudt i regi af klyngeorganisationen D2i – Design to Innovate.
• Det er gratis at deltage i et forløb, men der er nogle få krav, virksomhederne skal kunne opfylde ved tilmelding.