Hvem skal være årets samskabere i Billund kommune?


Det er stadig muligt at nå at indstille en person til en af de tre Samskaber-priser fra CoC Playful Minds i Billund.

Samskaber-priserne er et initiativ fra CoC Playful Minds, der ønsker at hylde læring gennem leg. Der er tre priser fordelt på én til børn/unge, én til den pædagogiske samskaber og én til en fra erhvervslivet.

– Det er en motivationsbaseret, hands-on tilgang til læring, der udvikler den lærendes kompetencer, udsyn mod verden og lyst til at lære. Priserne tildeles samskabere, som har skabt muligheden for at børn og unge i Billund Kommune inddrages og er medskabere i planlægningen eller udviklingen af tiltag, lyder det fra CoC Playful Minds.

Årets unge samskaber er mellem 13-20 år, som har bidraget til og vist et særligt engagement i visionen om Børnenes Hovedstad ved eksempelvis at være medskaber af produkter eller nye initiativer til gavn og glæde for andre børn og unge, der f.eks. skaber mulighed for at andre også kan og tør kaste sig ud i at skabe nye tiltag.

Årets pædagogiske samskaber er en fagprofessionel som i løbet af året har bidraget til, og vist et særligt engagement i visionen om Børnenes Hovedstad ved at have fokus på at skabe sammen med børn og unge f.eks. gennem inddragelse i planlægningen af en leg, udvikling af indholdet i en aktivitet eller arbejdsmetoder i undervisningen.

Prisen som Årets Business samskaber gives til en person, som i  løbet af året har bidraget til, og vist et særligt engagement i visionen om Børnenes Hovedstad ved at invitere og indtænke børn og unge ind i legende og kreative processer som en del af udviklingen af produkter eller initiativer, der kan være til gavn og glæde for både børn og voksne.

Via dette link kan du indstille en eller flere personer til de tre Samskaber-priser.