KIRKBI køber den gamle Skovlyst-grund


Fire år efter der blev givet tilladelse til at der kunne bygges hotel på grunden, har KIRKBI Invest A/S nu købt Aastvej 6 i Billund.

Det var på foranledning af den nu tidligere ejer, Arne Kraght Kristiansen, at byrådet i Billund i 2017 ændrede lokalplanen så der kunne opføres et hotel på grunden. Dengang var det til stor ærgrelse for beboerne i Skovparken, der frygtede at hotellets placering af værelser ville betyde direkte udsyn ned i deres haver.

Kort efter lokalplanen var faldet på plads, satte ejeren grunden til salg som en projektejendom, men siden er der ikke sket noget i sagen. Indtil nu, hvor KIRKBI Invest altså har købt grunden for 7,9 mio kroner.

Men KIRKBI er ikke meget for at fortælle hvad planerne er for den gamle Skovlyst-grund. Overfor BillundOnline bekræfter KIRKBI at de har købt grunden, men at der endnu ingen afklaring er på hvad der skal være på Aastvej 6 i Billund.