Læserbrev: 4. maj arrangement i Grindsted


Jeg var i fredags med til det første 4. maj arrangement arrangeret af Besættelsessamlingen Grindsteds Venner. Det var en utrolig smuk og flot aften. Aftenen startede med kransenedlæggelse ved mindestenene på Kirkegården. Her blev der lagt en krans på hver af de 4 sten, der er rejst for at ære de i alt 6 person fra Grindsted, der faldt under krigen. Der blev sunget ”Det haver så nyligen regnet” og afholdt 1 minuts stilhed.

Derefter mindegudstjeneste i Grindsted Kirke, hvor sognepræst Egil Hvid-Olsen holdt en utrolig smuk prædiken, over et tekststykke fra Salmernes Bog: ”HERRE, hvor er min fjender mange! ” Sådan må mange af frihedskæmperne have følt – en ulige kamp i det skjulte mod overmagten.

Til slut et foredrag af Jørgen Eg Sørensen, hvor han fortalte om sin far, som var med i modstandsbevægelsen i Grindsted, og som blev arresteret af tyskerne og deres danske håndlangere i oktober 1944. En utrolig gribende beretning om Mogens Eg Sørensen, som via Frøslev Lejren blev sendt til Neuengamme KZ-lejren ved Hamborg. Og om hvordan han kunne huske, da hans far kom hjem igen, syg og psykisk nedbrudt.

Jeg håber jeg har været med til det første arrangement, af ny tradition i Grindsted. En utrolig smuk og meget værdig aften, hvor vi ærede, dem som gav det dyrebareste de havde for Danmarks frihed. Æret være deres minde.

Vi må aldrig tage vores frihed for givet!

En stor tak til Besættelsessamlingen Grindsteds Venner for tilrettelæggelsen af det smukke arrangement!

 

Med venlig hilsen

Allan Munk Nielsen, Byrådsmedlem, Billund Kommune, Det Konservative Folkeparti