Læserbrev: Bedre normeringer i vores daginstitutioner!


Efter budget 2018 skrev vi i et læserbrev at….

”Vi gik til budgetforhandlinger med forventninger om, at også daginstitutionsområdet blev bedre tilgodeset. Området får lov at beholde de penge, der er sparet på den nye model med udvidede åbningstider, det er rigtig godt. Jeg håber, at vi på sigt kan få modellen afskaffet, da den giver færre hænder til børnene midt på dagen, hvor der er flest børn. Aktuelt er der mere end ni børnehavebørn pr. fuldtidsansat pr. åbningstime og næsten fem vuggestuebørn pr. fuldtidsansat pr. åbningstime – det betyder, at Billund Kommune ligger dårligst placeret i forhold til de omkringliggende kommuner! Og vi ligger langt fra det gennemsnit som BUPL anbefaler nemlig tre børn pr. pædagog i vuggestue og seks børn pr. pædagog i børnehave. ”.

Vi synes ikke, at vi kan være bekendt at vores børn mangler varme hænder i institutionerne, at børn med særlige behov bliver overladt til sig selv, fordi der er så mange andre børn, som også skal tilgodeses – af for få voksne. Vi kan heller ikke være det bekendt over for pædagogerne – vi svigter både børn og voksne.

Mindre børn har brug for nærværende voksne, som har tid og overskud til at sikre deres trivsel og udvikling i dagtimerne, hvor forældrene trygt har overladt pasningen af deres børn til kompetente voksne. Når der ikke er den fornødne tid til det enkelte barn, risikerer vi stressede ansatte – det er af alt det, man ikke når og har dårlig samvittighed over, man får stress af  – og børnene sikres ikke de optimale vilkår for deres udvikling, som er så vigtig i de første år.

Lad os lytte til vores medarbejdere og forældrene. I Socialdemokratiet gik vi til valg på bedre normeringer, det vil vi arbejde benhårdt for bliver en realitet.

Venlig hilsen

Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup og Simon Nicolajsen Jørgensen, Børneudvalget, Socialdemokratiet.