Læserbrev: Bekymrende at Billund Kommune vil skære ned på andelen af pædagoger


I forslaget til næste års budget lægger børneudvalget i Billund Kommune op til at ville skære ned på andelen af pædagoger i kommunens vuggestuer og børnehaver.

Forslaget står i skærende kontrast til Billund Kommunes tårnhøje ambitioner på børneområdet, hvor man tidligere har ligget helt i top med en målsætning om 80 procent pædagoger i daginstitutioner – og en faktisk andel på knap 75 procent. Nu vil udvalget så sænke målet til 70 procent pædagoger. Det sker, på trods af at der i den politiske aftale om minimumsnormeringer er en forventning om, at ”den nuværende uddannelsessammensætning blandt personalet som minimum fastholdes”.

Besparelsen går også stik imod forældrenes ønske, når de afleverer deres små børn i institution. En undersøgelse fra Epinion viser, at det for forældrene er helt afgørende, at deres børn bliver mødt af pædagoger, som kan garantere en hverdag med fokus på børnenes udvikling og trivsel.

Pædagoger har en uddannelse og en faglighed, som sikrer, at børnene ikke bare bliver ’passet’, men vokser, lærer og udvikler sig, når de er i institution. Det gælder for alle, men i særlig grad for de udsatte børn. Pædagogerne kan i kraft af deres uddannelse yde den omsorg, som svarer til det enkelte barns alder, udvikling og behov. Derfor er det bekymrende, at man i Billund Kommune – børnenes hovedstad – vil spare på den viden og ekspertise, pædagogerne besidder.

I et læserbrev for nylig er formanden for Billund Kommunes børneudvalg i øvrigt meget bekymret for udviklingen på kommunens ældreområde, hvor andelen af faglært personale er faldet de seneste år. ”Det kræver uddannelse at give pleje og omsorg af høj faglig kvalitet,” skriver hun.

Med spareforslaget her kan vi i BUPL Sydjylland undre os over, at den samme bekymring åbenbart ikke gør sig gældende inden for hendes eget udvalgsområde, nemlig børnene.

Venlig hilsen

Jonna Jul Gudmundsen, Formand BUPL Sydjylland
Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen, Faglig sekretær BUPL Sydjylland