Læserbrev: Et kritisk blik


På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe, kan vi sagtens forstå den frustration og bekymring, der opstår i Vestbyen i Grindsted i forbindelse med debatten om et kommende biogas anlæg.

Selvom vi bakker rigtig meget op om den grønne omstilling, så må hensynet til befolkningen veje tungest her. Beboere der, i værste tilfælde, vil opleve massive gener på egen matrikel.

For en god ordens skyld så må vi hellere starte med at konstatere, at det blot hidtil er besluttet at få lavet et forslag til en lokalplan samt en VVM vurdering. Når dette kommer på bordet vil vi stille os kritisk til sagen, da vi på ingen måder kan acceptere, at vi spiller hasard med fremtiden for en hel bydel i Grindsted. Vel at mærke en by, der har rigeligt af miljømæssige udfordringer i forvejen.

I denne sag skal man også være opmærksom på, at der kan laves beregninger af lugtgenerne. Men holder disse beregninger? Ved anlæggelse af motorvejen mellem Herning og Silkeborg fik bekymrede beboere i Silkeborgområdet at vide, at motorvejen og afstanden ville leve op til gældende støjkrav. Da vejen var færdig, var virkeligheden en anden. Men når vejen er der, ja så fjerner man den ikke.

Det samme kan man risikere med et biogasanlæg. Derfor vil vi stille os kritisk i forhold til disse beregninger, da vi skal være helt sikre på, at der ingen gener vil være for beboerne i Vestbyen i Grindsted. Vi mener ikke, at vi kan være andet bekendt.

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe

Kris Jensen Skriver og Simon Nicolajsen Jørgensen, Byrådsmedlemmer for Socialdemokratiet i Billund Kommune