Læserbrev: Fyrtårne og virkeligheden


I et læserbrev i de lokale medier efterspørger Ulrich Kristensen fra Lokalpolitisk Forum længere-rækkende planer for bl.a. Grindsted bymidte. Han mener der er for meget tomgangssnak og ikke bliver flyttet et komma i strategi og visioner. Samtidig mener han at vi ikke skal skabe ”Grindsteds svar på Tirpitz” ved Karensminde.

Jeg undrer mig over denne udmelding, for sidst, da Ulrich Kristensen sad i byrådet for RV, stemte han for at samle museumsaktiviteterne ved Karensminde (Byrådsmøde d. 25.04.2017). Samtidig stemte Ulrich Kristensen på byrådsmødet d. 28.08.2018 for ”Karensminde – Principbeslutning for det videre arbejde og koncept for det nye museumsbyggeri”

Nu mener han så noget andet, og vil ændre de langsigtede og visionære planer for et museumsbyggeri ved Karensminde.

Fra konservativ side havde vi gerne set, at man havde fundet plads til den ene del af Billund Kommunes Museum i Grindsted midtby inkl. Besættelsessamlingen, da det ville have kunnet trække besøgende til Grindsted midtby. Det ville Ulrich Kristensen ikke være med til, sammen med et flertal i byrådet.

Da planerne om at samle museumsaktiviteterne ved Karensminde udviklede sig til et nyt visionært museumsbyggeri, bakkede vi fuldt op om den beslutning, sammen med et enigt byråd inkl. Ulrich Kristensen og RV.

Den beslutning står vi stadig ved, da det nye museum vil trække turister til vores område, og forhåbentlig også Grindsted midtby. Det er langsigtet planlægning!

Der skal stadig opbakning til vores handelsliv i Grindsted og Billund, så det kan udvikle sig, og Billund Kommune skal støtte op om aktiviteter, der kan skabe liv og handel i bymidterne. Lige nu drejer det sig om at genstarte vores butiks- og erhvervsliv efter corona-krisen.

Med venlig hilsen

Allan Munk Nielsen, Byrådsmedlem, Billund Kommune, Det Konservative Folkeparti