Læserbrev: Inklusionsloven fungerer ikke!


Er valget ligegyldigt?

Nej det er det bestemt ikke, hvis du interesserer dig for, hvordan dit barn har det i folkeskolen. Folkeskolen sejler nemlig og det er slet ikke sjovt for sårbare børn at skulle være stuvet sammen med en hel klasse en hel dag. Hvis man som barn har nogle særlige behov, der gør, at det er svært at rumme mange lyde, mennesker, informationer og deltage i klassen, så er det rent ud sagt et overgreb for barnet, når de dag efter dag tvinges ind i en normal klasse.

Jeg har det sidste år været ude at undervise i folkeskolen i Vejle og omegn og jeg er dybt chokeret over at se, hvordan inklusionsloven fra 2013 har ødelagt mange folkeskoler. Både børn og lærere bliver syge af at være i et undervisningsmiljø, hvor alle elever taber på, at man skal behandle dem ens, når de reelt er forskellige.

Inklusionsloven blev vedtaget i 2012 og havde som formål, at elever der modtog mindre end 9 specialtimer, hvilket svarer til 12 lektioner om ugen, ikke længere skulle modtage formel specialundervisning, men skulle indgå i den normale undervisning.

Men inklusionsloven fungerer ikke! Eleverne mistrives og lærerne udfylder rollen som specialpædagog, mens de reelt burde undervise. Derfor går jeg til valg på at ændre inklusionsloven i folkeskolen, da elever med særlige behov drukner i undervisningen, samtidig med at undervisningsparate elever ikke løftes fagligt. Vi har brug for en folkeskole, der tager udgangspunkt i, at vores elever er forskellige i stedet for at behandle dem ens, når de slet ikke er det.

 

Venlig hilsen

Dorthe Schmittroth, Vejle, Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti