Læserbrev: Mere tid til børnene


Dagens demonstration i Grindsted for bedre vilkår for vores børn i daginstitutioner var et tilløbsstykke. Mange forventningsfulde forældre og børn gik på gaden for at opfordre vi politikere til at sikre gode forhold for børnene i daginstitutionerne.

Der skal være mere tid til det enkelte barn og det er jeg fuldstændig enig med forældrene i.

Det forpligter at være hjemsted for Børnenes Hovedstad. Også derforskal vi fortsat arbejde for bedre normeringer og vilkår for vores børn og pædagoger i kommunen. For at børn skal trives og udvikle sig, har de brug for, at de voksne har tiden til dem.

Siden 2015 er der tilført mere end 2 mio. årligt til bedre normeringer i Billund Kommune.

Ved seneste budgetforlig blev det besluttet at afsætte yderligere 2,2 mio. kr. fra 2019 og i årene frem til bedre normeringen i vores daginstitutioner. Intentionen er fortsat, at der i årene fremover skal skabes plads til, at normeringen i kommunen yderligere kan forbedres.

Vi kender endnu ikke vores normeringstal i Billund Kommune for 2019, da de nye ressourcer ikke er slået igennem endnu. MEN jeg tror og håber, at vi kommer til at ligge bedre end landsgennemsnittet.

Der er dog et dilemma i tallene fra Danmarks Statistik ift. landsgennemsnittet, idet de tal kan være svære at sammenligne. For eksempel så har vi en udvidet åbningstid i Billund kommune som gør, at når vi medregner den udvidede åbningstid, så har vi et gennemsnit pr. børnehavebarn pr. voksen i åbningstiden 8,5 i stedet for de 6,2 som er tallene fra Danmarks Statistik!

Ser vi på det tal og samtidig tager med i vores betragtning, at pædagogerne også har fået flere opgaver i form af flere administrative opgaver, hvor de skal dokumentere og planlægge, hvilket kræver, at de er væk fra børnene, og der også er efteruddannelse, kurser mv. ja, så det er relevant at tale om, at normeringerne er blevet forringet siden midten af 1980’erne.

Derfor vil vi i den socialdemokratiske byrådsgruppe fortsat arbejde for bedre normeringer i vores daginstitutioner. Vi skal ville mere og bedre end minimumsnormeringer.

Tak for initiativet til alle de forældre og børn der i dag gik på gaden for at synliggøre vigtigheden af, at der skal være tid til børnene – og tak for ordet.

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe

Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup