Læserbrev: Motorvejen er besluttet – vi vil arbejde aktivt ud fra dét!


Folketingets partier har indgået en bred aftale om bl.a. en ny motorvej til Billund. Den aftale er et faktisk vilkår, som vi i Billund Kommune allerede nu må forholde os konstruktivt til.

Hvis det står til os, skal vi således forberede os grundigt på at udnytte motorvejens vækstpotentiale maksimalt. Vi skal udvikle et område omkring motorvejen, der kan tiltrække en bredere vifte af virksomheder, så vi dermed i endnu højere grad kan fremtidssikre vores velfærd og befolkningsgrundlag. Og det skal vi virkelig udnytte!

Samtidig skal vi arbejde hårdt for at minimere alle de negative følger, som denne motorvejsbeslutning medfører for kommunens borgere. Det mener vi kun er rimeligt. Har man i kommunen lagt kræfter og ressourcer i at få en motorvej hertil, skylder man sandelig også at lægge tilsvarende mange kræfter og ressourcer i at afbøde de gener, en sådan motorvej kommer til at få. Det gælder navnlig i forhold til støjbekæmpelse, som vi vil arbejde for bliver af den allermest effektive slags, og det gælder ikke mindst i forhold til ekspropriationsvilkår, som mildest talt lader meget tilbage at ønske.

Lige nu er der f.eks. mange lodsejere langs den påtænkte videreførelse af den kommende motorvej syd for Grindstedvej, der reelt er stavnsbundne. Det er de indtil der foreligger en egentlig beslutning om videreførelsen, hvilket lige nu først ser ud til at komme efter 2035.

Det kan ingen være tjent med! Derfor presser vi naturligvis på for en hurtig afklaring om den sydlige del af den kommende motorvej. Ligesom vi glæder os over, at Venstre på Christiansborg allerede her i dette efterår vil afholde en eksperthøring i retsudvalget, der bl.a. omfatter den situation mange borgere i forbindelse med anlæggelse af motorvejen, er havnet i. Her er Venstres synspunkt netop, at arealreservationer ikke bør kunne håndhæves i mange år uden erstatning eller tilbud om ekspropriation.

Efter vores mening er det sådan, vi bedst forholder os konstruktivt til den virkelighed, at motorvejen rent faktisk er besluttet.

 

Med venlig hilsen

Stephanie Storbank, Mads Søbye Helbo og Peter Fredensborg,

Byrådsmedlemmer for Venstre