Læserbrev: Øget service i ældreplejen


Det nye byråd kan tage fat på et ældreområde  som er i balance og prognosen for 2018 ser rigtig fint ud. Så mulighederne for at gøre noget anderledes er til at få øje på.

Vi mener, nogle af de penge, som er afsat til øget service hos de ældre, med stor fordel kan bruges til mere vedligeholdelses -og genoptræning i ældreområdet. Her tænker vi både på den fysiske og den mentale træning.

Den fysiske træning ser vi gerne bredt ud til alle kommunens plejecentrer, så de ældre får mulighed for at bevare og vedligeholde det funktionsniveau, de har. Vi tror, det forøger livsglæden at kunne mestre sin dagligdag mest muligt.

Med det stigende antal borger med diagnosen dementes, er der et stort behov for mental træning. Der er efterhånden gode forskningsresultater på området, som viser, at  demens kan forhales med mental træning, herunder musisk aktivitet. Denne opgave bør vi som kommune påtage os, da både den demente og dennes pårørende kan få gavn af disse tiltag.

Dokumentations kravene bør vi også få undersøg nærmere, så vi kan få en drøftelse af det på et oplyst grundlag. Har vi i dag dokumentation,  som ikke giver mening, bør de afskaffes, så

Der kan bruges mere tid på borgerne og personalet kan bruge deres tid på noget, som giver mere mening for dem.

 

Med venlig hilsen

Ruth Lauridsen, Formand for Social og Sundhedsudvalget, Byrådskandidat for Venstre,

og

Peter Hjorth Fredensborg, Byrådskandidat for Venstre