Læserbrev: Vil hellere bruge regnskabstal end statistik


Statistik og gennemsnit kan bruges til meget – og udfaldet kan vi alle næsten bruge som det passer os – og mene vi har den endelige sandhed. Derfor er jeg også stor tilhænger af at bruge regnskabstal.

Regnskabstallene på sygefraværet i Billund Kommune på ældreområdet er følgende.

Ældreområdet har været igennem et tumult år. Det har skabt utryghed, frustrationer og sygdom blandt medarbejderne. Rammerne omkring decentral ledelse er ved at være på plads. Dermed også mere ro omkring arbejdsopgaverne. Dette fremgår også af sygdomsstatistikken. Simon Nicolajsen Jørgensen (A) mener jeg bruger misvisende tal – det er regnskabstallene som er brugt.

Gennemgang af områdets økonomi, vagtplanlægning, ledelse, medarbejderressourcerne osv har været en stor mundfuld for alle. Det har været en nødvendighed for at få klarhed over hvorfor budgettet ikke holdt.

Hvis Social og Sundhedsudvalget havde taget den nemme løsning og tilført flere ressourcer uden at stille spørgsmål ved, hvorfor budgettet ikke holdt, så ville vi ikke have det overblik som vi har i dag . Med denne gennemgang af ældreområdet  kan vi bedre sikre at ressourcerne kommer til gavn for de ældre borgere så de oplever et serviceløft.

 

Med venlig hilsen

Ruth Lauridsen (V), Formand for social og Sundhedsudvalget.