Positiv udvikling på skolerne i Billund kommune


Det går fremad på skolerne i Billund kommune. Det viser den seneste kortlægning i det fireårige partnerskab Program for læringsledelse, som politikerne har modtaget.

– Byrådet har kort fået præsenteret resultaterne på et temamøde, nu har vi så en samlet rapport vi skal drøfte i Børneudvalget. Jeg hæfter mig ved og glæder mig over, at eleverne oplever en bedre skole, og at det samme er tilfældet hos lærerne, og så giver rapporterne også mulighed for at se, hvor vi skal rette fokus hen i den kommende periode, siger Ann Charlotte G. Vilstrup, der er formand for Børneudvalget i Billund Kommune.

Fremgangen spores især hos lærernes oplevelse af deres kompetencer, samarbejdet om undervisningen og samarbejdet om eleverne.

Derudover ses der fremgang hos eleverne i 0.-3. klasse i forhold til deres trivsel og oplevelse af lærer-elev relationen.

– Jeg er tilfreds med den fremgang vi kan se på skoleområdet i Billund Kommune. Jeg er særlig glad for, at vi allerede nu kan se effekterne af skolernes indsatser i elevernes vurderinger. Det er ofte sådan, at man først ser effekt hos medarbejderne og senere hos eleverne. I Billund Kommune ser vi både effekt hos medarbejderne og eleverne, siger Billund kommunes skolechef, Morten Kirk Jensen i en pressemeddelelse.

Kortlægningen og læringsrapporterne er positive resultater i sig selv, og den positive udvikling, der fremgår af læringsrapporterne i Program for læringsledelse bekræftes i andre opgørelser på skoleområdet.

– I juni kunne vi fejre CEPOS analyse af skolernes løfteevne, hvor Billund Kommune var nummer et i landet i forhold til at løfte eleverne fagligt, og på samme måde bekræfter afgangsprøverne og de nationale test det store og målrettede arbejde, der sker på skolerne, siger Morten Kirk Jensen.