Radikale reaktioner på gruppeformands farvel


Det er med dyb beklagelse – men også stor forståelse – at formanden for den radikale partiforening i Billund kommune, Hans Jørgen Skriver, har modtaget Ulrich Kristensens melding om at forlade byrådet i utide.

– Vi beklager, at Ulrich Kristensen er nødt til at fravælge sit politiske arbejde i byrådet i Billund, men har stor forståelse for, at hans fremtidige job ikke vil være foreneligt med at fortsætte som byrådsmedlem. Men vi skylder ham en stor tak for den enestående indsats, som han har ydet som radikalt byrådsmedlem. Vi vil fremover gøre alt hvad vi kan for at sikre, at alle dem, der har stemt på Ulrich og på Radikale Venstre også i fremtiden vil følge sig repræsenteret i byrådet i Billund Kommune, siger Hans Jørgen Skriver i en pressemeddelelse.

Den nye gruppeformand, Mads Helbo, blev valgt ind ved kommunalvalget sidste år sammen med Ulrich Kristensen:

– Hos Radikale er man bevidste om, at vælgerne gav Ulrich Kristensen et stærkt politisk mandat ved kommunalvalget i november. Vælgernes stærke mandat forpligter også fremadrettet, selvom Ulrich udtræder af byrådet, siger Mads Helbo.

Med Ulrich Kristensens farvel er vejen til byrådet banet for førstesuppleant, Daisy Nykjær Andersen:

– Det er med stor ydmyghed, at jeg med den største naturlighed overtager ansvaret for at bære, Ulrichs radikale mandat videre i Billund Byråd, siger Daisy Nykjær Andersen.