Boliger tæt på forurening er ikke sundhedsskadelige

En undersøgelse af kloaknettet i Grindsted har afsløret, at der ikke er sundhedsfare forbundet med at opholde sig i boligerne i området ved det tidligere rensningsanlæg ved Fyrrestien i Grindsted. Her har Billund kommune og Billund Vand & Energi i nogle måneder undersøgt om der kan være risiko for indtrængning af forurenet grundvand eller poreluft […]

Regionen vil reducere forureningen af Grindsted Å

Region Syddanmark tager nu hul på opgaven med at mindske de store mængder forurening, der hvert år siver ud i Grindsted Å fra fabriksgrunden ved Dupont. Første del bliver at få fundet ud af hvordan forureningsmængderne til åen kan reduceres. – Det er vigtigt, at vi hele tiden bliver klogere på forureningen, så vi får […]

Nu skal også indeklimaet måles i udvalgte husstande

Billund kommune og Billund Vand og Energi A/S er i fuld gang med at tage prøver fra kloaknettet i området omkring Fyrrestien i Grindsted. Nu udvides undersøgelsen til også at omfatte indeklimamålinger i enkelte boliger. Teknikere fra Rambøll har opsat prøveudstyr i flere kloakbrønde i området omkring Fyrrestien i Grindsted. Der udtages både korttids- og […]

Løkke besigtigede forureningen i Grindsted

Statsminister Lars Løkke Rasmussen var i går eftermiddag på besøg i Grindsted for at høre om forureningen. Først besøgte han Banegravsdepotet, hvor Grindstedværket i perioden fra 1934-1962 deponerede stort set alle affaldsprodukter på fast form fra virksomhedens produktion. Efterfølgende gik turen til Engsøen. Søen blev oprindeligt anlagt som en del af spildevandsrensningen af spildevand fra […]

Frit lejde til havebrøndejere

Der er ingen godkendte havebrøndboringer nogle steder inden for den forureningsfane, der er lavet i forbindelse med den omfattende forurening efter Grindstedværket. Det betyder dog ikke at der ikke er nogen, for ofte laver lodsejerne selv en boring – uden hverken at orientere eller få tilladelse af kommunen. Men det vil borgmester Ib Kristensen gerne […]

Registerundersøgelse skal klarlægge hyppigere forekomst af sygdom i Grindsted

Efter gårsdagens borgermøde i Magion er der ingen tvivl om at Region Syddanmark tager Grindstedborgernes bekymring om sygdomme som følge af Grindsted-forureningen alvorligt. En igangværende registerundersøgelse hiver alle sundhedsdata op på både tidligere og nuværende Grindstedborgere for at se, om de har fået konstateret sygdomme, der eventuelt kan henføres til forureningen. Først og fremmest vil […]

Initiativtager forventer mange til aftenens borgermøde

I aften kl. 19 afholder Region Syddanmark informationsmøde omkring den registerundersøgelse af sundheden i Grindsted, som Regionen har sat gang i. Initiativtager til den lokale borgergruppe der forlanger handling i forureningssagen, Susanne Mathiesen, forventer mange mennesker i MAGION. – Der kommer forhåbentlig mange mennesker og hører de her forskere og regionsfolk fortælle noget om undersøgelsen […]