Læserbrev: Tid til handling og tid til beroligelse


-“Jordforureningssagen i Grindsted er ikke ny, den er meget gammel, men nu er udsivningsstedet identificeret, og man ved, hvor meget vinylklorid, der siver ud til vandløb. Det er nyt, at hele Grindsted Å er blevet kortlagt, og man kan nu med sikkerhed sige, at der sker en betydelig udsivning omkring Kærvej ved Lindevangsbroen”, Troels Ravn, MF.

 -“Det betyder, at der også skal sættes fokus på udvikling af nye og billigere oprensningsmetoder som alternativ til at grave det hele væk, hvilket vil være fysisk umuligt”, Jørn Lehmann Petersen, formand miljøudvalget Region Syddanmark 

-“Vi ved jo alle, at det vil være umuligt at grave al forurening væk. Det vil berøre mindst 10.000 borgere og deres hjem og økonomisk være en uoverskuelig opgave. Så der skal udvikles alternative oprensningsmetoder til brug i fremtiden”, Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, gruppeformand byrådsgruppen

På baggrund af de seneste oplysninger, der er kommet frem omkring jordforureningen og udsivningen af giftstoffer i Grindsted, har socialdemokratiske politikere fra byråd, region og folketing været samlet for at diskutere konsekvenser for mennesker, miljø og dyreliv, samt vurdere på løsningsmuligheder

-“Der er ikke risiko for drikkevandet – forureningen og udsivningen udgør heller ikke en risiko for mennesker og dyr. Men, det her er også et etisk spørgsmål. Vi har en massiv udsivning i en mellemstor dansk by ud til et naturskønt område. Det vil vi ikke acceptere”, fortæller Troels Ravn, MF

-“Spørgsmålet er så, hvordan man kan stoppe en væsentlig del af udsivningen? Det kan man ved pumpeløsninger, hvor man pumper vandet væk. Der kan også etableres barrierer, hvor man fysisk lader vandet køre igennem i et system nede i jorden. Det er en metode, vi nøje vil overveje”, siger Jørn Lehmann Petersen.

-“For mig er det vigtigste, at den fortsatte udsivning stopper”, byrådsmedlem Arne Thomsen.

Byrådsmedlem Kurt Jensen, –”Hvis vi kan stoppe forureningen, skal vi gøre det. Vi har et ansvar for nærmiljøet”.

Socialdemokraterne er enige om, at nu skal der samlet ses på de store sager og laves en national prioritering, ellers er det, at de kommer op som enkeltsager, og der skabes utryghed.                 

-“Jeg har bemærket, at der typisk popper noget op omkring forureningen hvert 4. år. Nu er der tid til handling. Alt viden skal frem. Borgerne skal kende til omfanget af forureningen og dens konsekvenser. Vi har et kollektivt ansvar – ingen kan vende det blinde øje til”, siger Troels Ravn

-“Særligt staten skal på banen, det er en forudsætning for, at der kan ske noget”, påpeger byrådsmedlem Kris Skriver. -“Jeg fornemmer tydeligt, at der i byen er en stemning omkring, at nu skal der ske noget. Og det er jeg meget enig i”.

-”Kilden til forureningen er vanskelig at gøre noget ved, men det vil være fornuftigt at få udredt, hvordan forureningen bevæger sig. Meget tyder på, at forureningen i dag primært ligger mellem den gamle fabriksgrund og Grindsted Å”, forklarer Jørgen Lehmann Petersen.

Socialdemokraterne er også enige om, at det er meget vigtigt at mane til besindelse. Der skal ikke skabes en katastrofestemning.

-“Vi skal præcisere for folk, at der ikke er målbar forurening i drikkevandet, og at det ikke er truet”, siger Kurt Jensen. – “Vi skal dog være opmærksom på boringer til havevanding og grundvandssænkning”.

Det er således vigtigt for socialdemokraterne, at der skabes et ordentligt grundlag at arbejde videre med.

-“Vi mener, at rapporten ”Store jordforureningssager i Danmark” fra 2006 skal revideres. Regionerne er blevet meget klogere siden dengang, derfor skal Miljøstyrelsen og regionerne lave en ny prioritering. Grindsted komplekset – Kærgård og Grindsted, er en af de helt store sager og skal prioriteres”, fortæller Jørn Lehmann Petersen.

-“I 2019 skal staten og regionerne genforhandle økonomien. I dag afsættes der årligt 420 millioner kroner til oprensning af jordforurening. Jeg mener, at partierne i Folketinget skal være parate til at finde væsentlig flere penge”, slutter Troels Ravn

 

Med venlig hilsen

Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Billund Kommune

Jørn Lehmann Petersen (S) formand for miljøudvalget Region Syddanmark

Troels Ravn MF (S)