Uvist hvor mange oprydningsmillioner der havner i Grindsted


Hvis den siddende regering bevarer magten efter folketingsvalget, så vil regionerne blive nedlagt – og de penge der spares ved at nedlægge regionerne skal bruges på at få bugt med de mange generationsforureninger der er rundt om i landet – hovedsagligt Høfde 42 og Grindstedforureningen.

Det står at læse i den aftaletekst som VLAK og DF har indgået på området. Men det fremgår ikke præcist hvor mange penge, regeringen er klar til at poste i den omfattende forurening under Grindsted.

Planen er – hvis den forventede besparelse på 500 mio efter regionerne holder stik – at bruge 300 mio fordelt ligeligt på forureningerne efter Grindsted-værket og Cheminova. Det betyder 150 mio tilsammen til Grindsted by og Kærgaard Klitplantage. Hvordan den pose penge skal fordeles, står hen i det uvisse.

Men den giver Susanne Mathiesen fra Borgergruppen “Ryd op efter Grindstedværket” ikke meget for – netop fordi pengene kun falder, hvis der spares penge på nedlæggelsen af regionerne:

– Hvad hvis der ikke findes de effektiviseringskroner ? Eller kun en 1/3 af dem? spørger Susanne Mathiesen på Facebook.