Æresprisen 2023 gik til mangeårige FDF’ere

Gudmund og Lisbeth Larsen fra Grindsted FDF modtog den prestigefyldte Æresprisen 2023. Foto: Ulrik Wulf Nielsen


Æresprisen, der uddeles hvert år til Billund kommunes Sports- og Kulturgalla går til en gruppe, en forening eller en enkeltperson, som har ydet en særlig, gerne flerårig, indsats for fritidslivet, kulturen eller idrætten i Billund Kommune og derved markeret sig på en betydningsfuld måde til glæde for borgerne i Billund Kommune.

De nominerede i år var Chris Ælmholdt, GGIF Fodbold, Svend Refsgaard, Sdr. Omme Skytteforening og Lisbeth og Gudmund Larsen, FDF Grindsted.

Og det blev sidstnævnte, der fik den prestigefyldte pris denne fredag aften i MAGION.

“Lisbeth og Gudmund Larsen har siden de flyttede til Grindsted i 1979 gjort en indsats for børne- og ungdomsarbejdet i Enghuset i Grindsted. De har begge gennem årene været aktive ledere – Gudmund i mange år som kredsleder og Lisbeth som leder for de yngste FDF’ere. Selvom de for ca. 25 år siden trådte tilbage som ugentlige ledere, er de utrættelige i deres arbejde for FDF. De yder fortsat en stor indsats i forbindelse med det årlige Julemarked i Enghuset, men også i forbindelse
med den daglige drift af De Grønne Pigespejdere og FDF’ernes fælles lejr: Grenelejren. De er også begge aktive som frivillige i Grindsted Kirke, hvor de ofte stiller op med kaffe og snak i forbindelse med arrangementer i kirken. Lisbeth og Gudmund har haft et langt liv med FDF som tro følgesvend og har ydet en stor indsats gennem mange år for børne- og ungdommen i FDF-regi, hvor de har haft mange generationer af FDF’ere igennem, og har sat et stort og varigt aftryk på mange mennesker på deres vej”