Billund ErhvervsFremme sætter fokus på ejerskifte


Historisk har der aldrig været så mange virksomheder, som der vil være de næste 10 år, der skal skifte ejer.

Forskere har således kortlagt, at det drejer sig om ca. 23.000, hvilket sammenlignet med tidligere er 2-3 gange flere. En af udfordringerne er, om der er købere nok til disse virksomheder.

Det betyder, at virksomhederne i højere grad end tidligere skal have fokus på at gøre sig salgsklare. Det be­tyder, at det er meget vigtigt, at man som virksomhedsejer forbereder sig godt, og god forberedelse tager tid.

Derfor inviterer Billund ErhvervsFremme til et spændende arrangement med overskriften Ejerskifte tager tid – Er du klar?

Til at komme godt rundt om emnet ejerskifte, har Billund ErhvervsFremme inviteret nogle eksperter til at dele ud af deres viden omkring emnet.

Advokaterne Helge Busk og Niels Aamann fra ADVODAN vil sætte fokus på overvejelserne og forløbet for en salgsproces. Hvad går galt og hvad skal der bruges af rådgivere. Og vækstkonsulent Peter Rosendahl fra Væksthus Syddanmark, fortæller om hvordan en virksomhed gøres moden og attraktiv til et salg, og hvilke steps salgsmodningsprocessen indeholder.

Derudover vil der på dagen være besøg af en sælger og en køber, der har gennemgået et ejerskifte.

Arrangementet foregår Hos Billund ErhvervsFremme i Billund Centeret, Mandag den 18. maj 2015.
Se hele programmet for dagen her.