Billund Kommune erstatter Chrysalis med nyt specialtilbud

Byrådet i Billund Kommune er som en del af budgetforliget blevet enige om at opsige aftalen med behandlingsskolen Chrysalis. Men der vil fortsat blive taget hånd om alle børn og unge, fastslår Billund kommune.

Kommunen vil nemlig selv tage sig af opgaven ved at etablere et nyt specialtilbud til de visiterede børn.

– Behandlingsskolen Chrysalis har været et meget dyrt tilbud, og vi har altid fokus på at bruge pengene mest fornuftigt. Vi arbejder nu målrettet på at etablere et specialskoletilbud, som kan levere mindst den samme kvalitet til børnene, siger formand for Børneudvalget, Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup i en pressemeddelelse.

Behovet for at få støtte i et specialtilbud er stigende, og ved at oprette sit eget specialtilbud fremtidssikrer Billund Kommune derfor indsatsen over for børnene. Samtidig giver det mulighed for en helstøbt hjælp til hele familien.

– Behandlingsskolen Chrysalis tilbyder kun behandling til børnene. I nogle familier er det dog ikke kun barnet, som har behov for støtte, og resten af familien får i dag derfor hjælp gennem Familieindsatsen i Billund Kommune. Ved at oprette vores eget skoletilbud kan vi fremover tilbyde familierne en samlet indsats på tværs af kommunen i stedet for to adskilte forløb, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup.

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvordan det nye tilbud præcist vil se ud. Et af de scenarier, der arbejdes med, er at etablere specialtilbuddet i regi af BillundSkolen i de samme lokaler, hvor Chrysalis i dag holder til, ligesom det pædagogiske personale også forventes at kunne blive tilbudt at overgå til det nye tilbud.

– Målsætningen er, at eleverne og forældrene oplever mindst mulig forandring i deres hverdag, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup. Hun understreger, at der tages hånd om alle de børn, som er visiteret eller fremover visiteres til specialtilbuddet. Det nye tilbud står således klar inden sommerferien, hvor den nuværende aftale med Chrysalis udløber.