Billund Vand holder rejsegilde på nyt showroom til Billund BioRefinery


Tirsdag den 27. januar er kransen og pølserne klar, når Billund Vand holder rejsegilde på det nye showroom til Fremtidens Renseanlæg, Billund BioRefinery. Håndværkere, bygherre og bestyrelse kan samtidig glæde sig over, at byggeriet skrider planmæssigt frem.

Vi følger tidsplanen og er hjulpet godt på vej af dygtige håndværkere og entreprenører samt det milde vintervejr.

Samarbejdet kører rigtig godt, og det er en fornøjelse at arbejde med lokale folk, som kender både rådgiverne og mange af vores medarbejdere, fortæller adm. direktør Ole P. Johnsen, Billund Vand

Byggeriet af showroom og ekstra administrationslokaler har et samlet budget på 3,5 mio. kr., og langt hovedparten kommer lokalområdet til gavn. Den lokale virksomhed Junge Byg ApS i Filskov står for opførelsen af showroom og administration, og de fleste af underentrepriserne er også gået til virksomheder i nærområdet.

Det nye showroom samt om- og tilbygning i administrationen på sammenlagt ca. 400 kvm giver bedre plads til den stigende strøm af besøgende i stadig større grupper. De kommer fra både Danmark og resten af verden for at høre mere om mulighederne i dansk miljøteknologi.

Der er således også massiv dansk interesse for Billund Kommunes unikke ordning med indsamling og anvendelse af madaffald til produktion af grøn el og varme. Mange kommuner står netop nu med udfordringer i også at udnytte madaffald til energiproduktion, og de kigger derfor meget forståeligt på succesen i Billund Kommune.

 

Fakta om Billund BioRefinery

  • Fremtidens renseanlæg, et såkaldt fyrtårns-/demonstrationsprojekt, udføres i samarbejde med Krüger og med støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) samt Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTU-fonden). Det samlede budget for projektet er ca. 72 mio. kr.
  • Et anlæg med store miljømæssige perspektiver i form af bedre spildevandsrensning samt udnyttelse af energiindholdet i spildevandsslam i form af el, varme og effektiv, lugtfri naturgødning samt biprodukter som fosfor (kunstgødning) og bioplastik
  • Et anlæg med store perspektiver for dansk miljøeksport og et udstillingsvindue for de førende danske kompetencer indenfor spildevandsbehandling og miljøteknologi
  • Der opføres 360 kvm nye bygninger samt nye tanke og siloer til oplag af 4000 m3 biomasse, slam og biogas
  • Desuden opføres et nyt showroom samt om- og tilbygninger i administrationen på sammenlagt ca. 400 kvm
  • Projektet startede i 2013 og forventes fuldt udbygget i 2017

Mere information på billundbiorefinery.dk

Fakta om Billund Vand A/S

  • Forsyningsselskab med base i Grindsted, ejet 100 pct. af Billund Kommune og organiseret i et aktieselskab jfr. Vandsektorloven med tre datterselskaber, Billund Drikkevand A/S, Billund Spildevand A/S og Billund Energi A/S
  • Selskabet Billund Energi A/S håndterer aktiviteter og salg af knowhow indenfor energiudnyttelse af husholdningsaffald og biogasområdet, herunder Billund BioRefinery
  • Billund Vand-koncernen beskæftiger i alt 27 medarbejdere og havde i 2013 en samlet omsætning på 69,6 mio. kr.

Mere information på billundvand.dk