Billunds Mr. Spildevand får Vandbranchens ‘Oscar-pris’


Billund BioRefinery har høstet en lang række hædersbevisninger, og nu får den centrale mand bag projektet også en personlig anerkendelse. Projektchef Bjarne Bro er netop blevet tildelt Vandmiljøprisen, som er branchens egen ’Oscar-pris’ for personer, der har gjort en særlig indsats.

Prisen blev uddelt for 25. gang på Spildevandsteknisk Forenings årsmøde i Korsør, og priskomitéen syntes i år, at valget var let.

”Denne gang var det indlysende, for vi taler om et helt arbejdsliv brugt på at forbedre vandmiljøet,” sagde Jacob Andersen, formand for Spildevandsteknisk Forening, i sin hæderstale til en overrasket og meget rørt Bjarne Bro.

”Vi taler om en mand, der med lige stort engagement formidler viden til en lokal skoleklasse og til besøgende fra andre verdensdele. Vi taler om en mand, som i det ene øjeblik er fordybet i diskussion om procesmæssige spidsfindigheder med en kollega og i det næste øjeblik med overskud og fortællelyst viser en miljøminister rundt på sit anlæg.
I denne forbindelse et begrebet ’sit anlæg’ ikke en kliche. Det er udtryk for ejerskab og ansvarsfølelse ud over det sædvanlige,” understregede Jacob Andersen.

I indstillingen af Bjarne Bro til prisen blev den 68-årige projektchef bl.a. fremhævet for sin mangeårige erfaring og sit utrættelige engagement. Han er tæt forbundet med Billund BioRefinery, og det siges med et glimt i øjet, at forkortelsen BBR også står for ’Bjarne Bro’s Renseanlæg’…

Hos partnerne Krüger A/S og Billund Vand A/S glæder man sig på Bjarne Bro’s vegne.

”Det er et meget fortjent skulderklap, for han har sået frøene til dét, vi høster frugterne af i dag. Det er en anerkendelse til både ham og de fremsynede politikere, som tilbage i 1995 valgte at gå forrest med avanceret spildevandsrensning, sortering af madaffald og bioforgasning, så Billund BioRefinery i dag har en unik position på verdensplan,” fremhæver adm. direktør Ole P. Johnsen fra Billund Vand.

Vandmiljøprisen uddeles til en indsats af almengyldig interesse til kandidater som bl.a. arbejder for at forbedre miljøet og har evnen og viljen til et godt og udviklende samarbejde. Prisen består af en statuette og et rejsestipendium på 15.000 kr.

Foto: Projektchefen bag Billund BioRefinery, Bjarne Bro, får Vandmiljøprisen for sit mangeårige engagement og pionérarbejde, der har skabt grundlaget for Fremtidens Renseanlæg