Borgmester: Travbyen vil gøre det endnu mere attraktivt at flytte til Billund

Foto: René Lind Gammelmark


Da Stephanie Storbank i dag som borgmester var med til at tage første spadestik til den nye bydel i Billund, Travbyen, var det samtidig en form for kulmination på rigtig mange års arbejde og samarbejde mellem Billund kommune og KIRKBI i den fælles byvision for Billund.

– Et samarbejde, der nu gør det muligt, at vi kan forme en helt ny bydel i Billund, lød det blandt andet fra borgmesteren, der glæder sig til at byde borgerne velkommen til den nye bydel:

– En visionær bydel, der gør leg til en kvalitet i hverdagen for mennesker i alle aldre, og som samtidig gør det endnu mere attraktivt at bosætte sig i Børnenes Hovedstad, Billund. For her i Travbyen kommer en blandet og mangfoldig bydel til at tage form med cirka 500 boliger, en daginstitution og mindre værksteder, som vil bo side om side med grønne byrum og en stor naturpark – og med et grønt hjerte i midten, hvor naturen kan udfolde sig, sagde Stephanie Storbank i sin tale.

Samtidig fastslog hun at væksten i Billund by nødvendiggør behovet for flere boliger til de mange nye borgere:

– Billund er en stærk by i rivende udvikling, og jeg er sikker på, at byen kun bliver stærkere takket være projekter som Travbyen. For med et stigende antal tilflyttere til Billund arbejder vi i kommunen med byfortætning og for at sikre boliger centralt i byen. Og med Travbyen forventer jeg, at vi kan tiltrække flere borgere til kommunen, mens vi tilbyder en helt ny bykarakter. Travbyen bliver derfor et alternativ til de andre gode boformer, der ellers tilbydes i Billund. Boligerne bliver samlet i klynger omkring lokalgaden og opbygges som karrébebyggelse, der organiseres omkring semiprivate, grønne gårdrum, sagde Stephanie Storbank.

Det første område der færdiggøres i den nye bydel er det grønne rekreative naturområde – kaldet ”Det Grønne Hjerte” – som skal binde Travbyen sammen med resten af Billund via Playline og Skulpturstien. Herefter går fase 1 i gang med de farvede huse, der ses på illustrationen nedenfor.

Illustration: Kirkbi Foto: René Lind Gammelmark