Byråd sænker kriterium for lavt fremmøde

Fremover skal børnehaver og vuggestuer i Billund kommune holde åbent på mulige lukkedage, hvis blot 10 pct af børnene skal have pasning – eksempelvis dagen efter Kr. Himmelfartsdag.

Hidtil har kriteriet for lavt fremmøde været 25 pct, men nu er et flertal i byrådet altså klar til at reducere det til 10 pct. Altså hvis blot 10 pct af børnene har brug for pasning, skal børnehaven holde åben.

Det fik dog Ulrich Kristensen (R) til på gårsdagens byrådsmøde at fremsætte forslag om at det fremover bør være forældrebestyrelserne, der skal tage stilling til hvornår en institution skal holde åbent eller lukket i stedet for at byrådet afgør det.

– I en tid hvor forældrene skal melde fra og ikke til, så presses vi yderligere på normeringen da rigtig mange forældre rent faktisk ikke melder fra, sagde Ulrich Kristensen på gårsdagens byrådsmøde med henvisning til, at der i Billund netop i forbindelse med årets Kr. Himmelfartsdag var alt for mange forældre, der ikke fik meldt deres barn fra pasning.

Men med henvisning til at selve ideen om kriteriet på 10 pct for lavt fremmøde netop er undfanget med hjælp fra forældrebestyrelserne, fik udvalgsformand Klara Lyskjær-Noer argumenteret for byrådets godkendelse af det nye kriterium.