Danmarkspremiere på indsamling af madaffald fra 1500 butikker

MiljøLogistik A/S skal nu indsamle 50.000 tons madaffald, som skal genanvendes til bl.a. biogas.


50.000 tons madaffald fra ca. 1500 dagligvarebutikker skal nu indsamles og genanvendes gennem det første landsdækkende affaldskoncept. MiljøLogistik A/S står bag en ny aftale, som bringer Danmark tættere på regeringens målsætning om genanvendelse af markant mere organisk affald.

De seneste årtier er 80 pct. af danskernes husholdningsaffald gået op i flammer. Det er spild af mad og en belastning for miljøet. Derfor har regeringen en målsætning om, at Danmark over de næste 10 år skal mere end fordoble genanvendelsen af husholdningsaffald, så samfundet i 2022 genanvender 50 pct. af affaldet. Regeringens mål over for servicesektoren er endnu højere. Her skal 60 pct. af det organiske affald genanvendes i 2018.

Det første landsdækkende indsamlingskoncept for organisk affald ser nu dagens lys. Bag det står MiljøLogistik A/S, som er serviceleverandør af affaldsløsninger. Der er netop underskrevet kontrakt med henholdsvis Coop koncernen (Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’ Brugsen, Irma og Fakta) og Netto kæden om genanvendelse af mere end 50.000 tons madaffald fra deres ca. 1500 butikker i Danmark.

Aftalen med Coop koncernen og Netto kæden er ikke blot glædelig for os, der har fået ordren. Det er i høj grad en god dag for miljøet og økonomien. Det landsdækkende koncept er så unikt og nyskabende, at vi er på vej med flere nye aftaler med andre store aktører, siger Massimo Forti, som er adm. direktør i MiljøLogistik.

Optimal genanvendelse
Konkret betyder det, at supermarkedernes kasserede fødevarer kan genanvendes. Både plast, glas og metaller bliver genbrugt, mens den organiske del bliver lavet til biogas. Udover at gavne miljøet er aftalen også økonomisk fordelagtig for Coop koncernen og Netto kæden. Det er langt billigere at genanvende affaldet end at køre det til forbrænding.

Det er N.C. Miljø på Fyn, der har ’fundet opskriften’ på genbrug af husholdningsaffaldet. Virksomheden har opfundet en maskine, som kan sortere affaldet. I processen bliver der hverken brugt opvarmning, trykkogning, enzymer eller anden forbehandling.

Supermarkedskæderne viser ved indgåelse af aftalen, at de har fokus på madspild, miljøet og økonomien. Det er en ansvarlig måde at optræde på, som jeg er sikker på, at mange forbrugere også lægger positivt mærke til, siger Massimo Forti.

Fakta og baggrund:

  • MiljøLogistik A/S er en landsdækkende serviceleverandør af affaldsløsninger, som håndterer hele arbejdsgangen fra intern håndtering over indsamling og transport til behandling og afsætning af affald.
  • MiljøLogistik A/S står bag det første landsdækkende indsamlingskoncept for organisk affald.
  • Den gode spiral: Supermarkederne – eller andre med meget madaffald – sparer penge på genanvendelse af deres affald frem for at brænde affaldet af. N.C. Miljø tjener penge på at forbehandle affaldet, levnedsmiddelindustrien kan komme af med spildevand, som kan indgå i genanvendelsesprocessen, og biogasanlæggene kan for et beskedent beløb få tilført organisk affald til deres gasproduktion.
  • Affaldet håndteres af et netværk af alliancepartnere, som består af solide, regionale transportvirksomheder, samt Ragn-Sells Danmark A/S, som netop har opkøbt aktiemajoriteten i den fynske virksomhed N.C. Miljø.
  • N.C. Miljø har opfundet en mekanisk teknologi, som frasorterer alt emballage fra det organiske affald, som derefter anvendes til biogas.
  • Regeringens målsætninger om at nedbringe mængden af affald kan læses i ’Danmark uden affald – genanvend mere ­– forbrænd mindre’ fra oktober 2013.
Foto: MiljøLogistik A/S