Den Jyske Sparekasse bliver til Vestjysk Bank og flytter hovedsædet til Herning

Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank har i dag meddelt at de ønsker at fusionere.

Hvis fusionen gennemføres, bliver det Danmarks 8. største pengeinstitut.

Niels Fessel, der er bestyrelsesformand i Den Jyske Sparekasse, mener at de to banker passer godt til hinanden:

– En fusion mellem Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank er den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt. Udover vores lokale forankring deler vi fælles værdier, og vores geografiske placeringer er vidt omfang komplementære. Fusionen vil give os nogle muligheder, som vi ikke får ved at stå alene, siger Niels Fessel, der bliver næstformand i den fusionerede bank.

I dag har Den Jyske Sparekasse hovedsæde i Grindsted men efter fusionen kommer banken til at hedde Vestjysk Bank og får hovedsæde i Herning.