Der er masser af dollars til de rigtige klimaaktiviteter i lokalområdet

Bureaufoto


Unge i alderen 15-24 år får nu mulighed for at søge om penge til at gennemføre lokale klimaaktiviteter. Billund Kommune er nemlig en af seks danske kommuner, der tilslutter sig Bloomberg Philanthropies’ ungeklimafond. En fond, som støtter unge i at sætte egne klimainitiativer i værk.

Billund Kommune tilslutter sig fonden sammen med 100 andre kommuner og byer fra hele verden. Tilsammen spænder fonden over 38 lande på seks kontinenter. Foruden Billund har Haderslev, Vejen, Norddjurs, Allerød og Københavns Kommuner tilsluttet sig fondens arbejde med at engagere unge i lokal klimahandling.

Initiativet med at inddrage de unges stemmer i klimakampen er i tråd med Billund Kommunes Klimaplan.

– Klimakloge børn og unge er et vigtigt omdrejningspunkt for os i Billund Kommune som hjemsted for Børnenes Hovedstad. Ved at tilslutte os fonden sætter vi turbo på at involvere børn og unge i udviklingen af en bæredygtig fremtid. Det er jeg stolt over. Med ungeklimafonden stiller vi nemlig en platform til rådighed, så unge kan give deres kompetente svar på, hvordan vi løser de store udfordringer, vi har med at omstille samfundet i en klimavenlig retning. Derfor håber jeg, at rigtig mange vil søge om støtte til at sætte egne klimainitiativer i værk, der kan inspirere og sprede ringe i vandet, siger Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune.

Konkret får unge i aldersgruppen 15-24 år mulighed for at ansøge om legater på 1.000-5.000 amerikanske dollars (6.871,90- 34.359,50 danske kroner) til at dække udgifterne til deres klimainitiativer.

Det er alene fantasien, der sætter grænser, men eksempler på aktiviteter kan være at lave fælleshaver, biodiversitetshaver, plante træer, arbejde med genbrug eller upcycling af ressourcer og fremme af fx cyklisme. Det kan også være at arrangere fx borgermøder for andre unge, så flere får viden om og bliver i stand til at handle og påvirke udviklingen i deres lokalområde.

For at få udbredt kendskabet til mulighederne om at søge støtte i fonden vil kommunens projektleder række ud til institutioner, skoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og frivillige organisationer, som i forvejen arbejder med unge.

– Vi vil rigtig gerne samarbejde med alle de aktører, som har med målgruppen at gøre, dvs. unge imellem 15 og 24 år, og bede om deres hjælp til at kommunikere om fonden til de unge. Samtidig tilbyder vi hjælp til de unge til at beskrive deres projekt og søge midler i puljen, fortæller Nina Skriver Dahl, klimakoordinator i Billund Kommune.

Sådan søger du støtte

Billund Kommune har oprettet en hjemmeside, hvor du allerede nu kan læse mere om ungeklimafonden. Du kan også skrive dig op til at få en besked, så snart der bliver åbnet for ansøgning.

Find hjemmesiden her: Billund.dk/ungeklimafond