Ellen Trane Nørby, Venstre

Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Ellen Trane Nørby, Venstre

Kreds: Sydjylland

Hvad er dine mærkesager?:

Gøre Danmark til et bedre sted at leve og virke. Vi skal have skabt flere arbejdspladser, sænket skatter og afgifter og sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde. Vækst, beskæftigelse og udvikling er forudsætningen for vores velfærdssamfund. Danmark i bedre balance. Vi har brug for vækst og udvikling i hele landet. Det forudsætter investeringer i infrastruktur og uddannelsessteder i alle egne, udflytning af offentlige arbejdspladser, bedre mobil og bredbåndsdækning, liberalisering af Planloven og generelt bedre vækstbetingelser. Flere unge skal tage en uddannelse. Vi skal styrke erhvervsuddannelserne og sikre flere praktikpladser. Ikke alle vil studere i hovedstanden og derfor er det nødvendigt at sikre relevante uddannelsestilbud over hele landet – også videregående uddannelser.

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

Vi skal have sikret en motorvej til Billund Lufthavn og en generel styrkelse af infrastrukturen i kommunen ved at anlægge en bane fra Vejle til Lufthavnen. Vi skal have en ny fødevarepolitik, hvor vi i de kommende 5 år skaber 25.000 nye arbejdspladser i fødevareerhvervet. Det vil betyde meget for den stærke landbrugsegn som Billund kommune er. Vi skal liberalisere Planloven, så friheden til at planlægge og udvikle kommunens erhverv, bosætning og kultur kan bestemmes lokalt og ikke fra et kontor i København

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Flere uddannelser og studiepladser til Sydjylland. Uddannelserne i Sydjylland skal styrkes. Vi mangler veluddannet arbejdskraft i vores region, og vi ved, at unge mennesker er mere tilbøjelige til at slå sig ned i det område, som de har studeret i. Både i Vejen, Billund, Esbjerg, Sønderborg og mange andre stedet i Sydjylland mangler virksomhederne ingeniører og andre veluddannede. Vi har brug for at uddanne flere, ikke færre her i Sydjylland. Derfor er SR-regeringens såkaldte dimensioneringsreform den forkerte vej at gå. Den nedlægger op mod 700 studiepladser på universiteterne og erhvervsakademierne. Vi skal også styrke vores ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelserne, hvor vi har brug for flere praktikpladser til unge og investerer i nyt udstyr, så faguddannelserne bliver moderniseret.

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Jeg er mig og de er dem. Og jeg er sikker på, at forskellene er klare. Både de politiske forskelle og hvem vi er som personer. Mangler du mere information om mig, så læs med på www.ElleniFolketinget.dk eller på https://www.facebook.com/ElleniFolketinget

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

Jeg vil være med til at skabe et Danmark i bedre balance, hvor sammenhængen styrkes. Den geografiske sammenhængskraft skal sikre, at der ikke kun er gang i byerne, men at der er vækst i hele landet. Planloven skal liberaliseres, så flere beslutninger kan træffes lokalt og ikke fra et kontor i København. Det skal være lettere at få lån til bolig og erhverv. Mobil og bredbåndsdækningen skal styrkes og håndværkeren i Givskud skal groft sagt opleve, at ordrebogen fyldes lige så hurtigt som håndværkeren i Gentofte. Jeg vil være med til at skabe et tryggere Danmark. Hvor vi sætter hårdt ind mod grænseoverskridende kriminalitet, så man ikke skal frygte at komme hjem til et endevendt hus. Og hvor vores økonomi – også i fremtiden – kan bære det velfærdssamfund, som vi kender og holder af i dag.