Frivillige lurede på de nye lokaler efter Mødestedets lukning

Parterne bag Budget 2024 vil gerne i dialog og inddrage foreningerne fra Mødestedet i forhold til brugen og den nærmere indretning af de nye lokaler, så deres behov bliver tilgodeset i den videre proces frem mod flytningen.

Foreningerne var derfor i dag inviteret med på en rundtur til de nye lokaler, hvor der blev stillet en bus til rådighed, som fragtede de frivillige fra Vestjysk Bank og Kinobygningen til Frivilligcentret på Nymarksvej.

– Det er vigtigt, at vi finder gode løsninger, som sikrer, at de aktiviteter, som Grindsteds mange engagerede frivillige står i spidsen for, kan fortsætte i andre lokaler. Politisk har vi besluttet, at de fysiske rammer skal ændres, og vi vil gerne stille nye lokaler til rådighed i Grindsted Bymidte, så vi sammen kan skabe liv og aktivitet, når de gode aktiviteter fortsætter i andre rammer, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, formand for Voksenudvalget i Billund Kommune.

Ifølge hende er hun og kollegerne bag budget 2024 meget fokuseret på at inddrage de frivillige i forhold til brugen og indretningen af lokalerne.

– Derfor vil jeg gerne sige tak til de fremmødte for en god dag med fokus på sammen at finde løsninger, lyder det videre fra udvalgsformanden.

Under rundturen fik foreningerne blandt andet at se, at lokalerne i banken bliver betjent af tre opgange, hvoraf to af dem er med elevator, hvor der er plads til en kørestol med ledsager. Tanken er, at de frivillige, der indtil nu har hørt til på Mødestedet og Nordre Skole, fremover skal huses i Vestjysk Banks lokaler på Borgergade, i Kinobygningen og i Frivilligcentrets lokaler på Nymarksvej.

Billund Kommune er ved at undersøge muligheden for at indgå en lejeaftale med Vestjysk Bank, der tager højde for behov for mulige ombygninger med fokus på toiletforhold, trappelift og ramper visse steder i bygningen, hvor det kan blive nødvendigt. Samtidig kører der en proces med de frivillige, der i dag hører til på Nordre Skole, som bliver inviteret til en tilsvarende rundtur i starten af januar. De to ”spor” bliver tænkt sammen, men da foreningerne har forskellige behov, kører det som to koordinerede processer.