Frank Nørgaard Dam siger: Ny dagpengeret efter 6 måneders arbejde

Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Frank Nørgaard Dam, Dansk Folkeparti

Kreds: Sydjylland Storkreds

Hvad er dine mærkesager?:

1. Ny dagpengeret efter 6 måneders arbejde – det øger motivationen 2. Enklere regler for adgang til fleksjob og førtidspension – hvis du er syg, nedslidt og/eller smerteplaget 3 .Stop for privatisering af offentlige institutioner – hvorfor betale overskud til private 4. Øget grænsekontrol – både fysisk og teknisk 5. Flygtninge skal hjælpes i nærområderne – der hjælper man langt flere kvinder og børn

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

Ovennævnte mærkesager vil også gavne Billund kommune.

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Indførelsen af dåsepant haster, men den skal være retfærdig for alle danskere. I Sverige har man dåsepant-automater, hvorfor ikke i Danmark?

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Jeg skåner miljøet for at blive plastret over med valgplakater – det er jo et enormt spild af ressourcer. Jeg har via mit arbejde konkret viden om indsatsen i Jobcentrene, specielt omkring fleksjob.

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

Arbejdsmarkedspolitikken og forhåbentlig haft indflydelse på at effektivisere Jobcentrene.