Hans Chr. Schmidt vil kæmpe for trafikken til Billund

Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Hans Chr. Schmidt, Venstre

Kreds: Haderslevkredsen

Hvad er dine mærkesager?:

Vi skal have et Danmark i balance. Vi skal have god infrastruktur. Vi skal give erhvervslivet bedre vilkår. Vi skal skabe flere arbejdspladser. Vi skal ændre planloven. Vi skal have bedre lånemuligheder til både bolig og erhverv. Vi skal udflytte statslige arbejdspladser fra København. Vi skal have gode uddannelsesmuligheder

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

Billund er kendt som en stærk erhvervskommune. det skal den blive ved med at være.Det er vigtigt, at der er gode trafikforbindelser til Billund kommune. God infrastuktur – giver vækst og arbejdspladser – der giver øget indtjening – der giver bedre velfærd. Derfor går jeg ind for, at der bygges en Hærvejsmotorvej. Det er også vigtigt, at der er gode trafikforbindelser til Billund Lufthavn, som fortsat skal være Jyllands Lufthavn. Billund er et naturligt sted for udflytning af statslige arbejdspladser. I dag er der 43 statslige styrelser. De 36 ligger i Hovedstadsområdet. Det skal ændres. Billund er også stærk på turismeområdet. Her indgår også Billund travbane, som har været presset fra statens side i den seneste tid. Jeg vil fortsætte min kamp for hestesporten – også i Billund kommune.

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Syddanmark er en meget dynamisk region. jeg går ind for bedre infrastruktur. God infrastuktur – giver vækst og arbejdspladser – der giver øget indtjening – der giver bedre velfærd. Det gælder om at skabe vækst og arbejdspladser. Landbruget er et vigtig erhverv. Derfor skal vi sørge for, at landbruget i Danmark har de samme muligheder, som landbruget i vore nabolande. Vækst kræver også gode lånemuligheder – uanset om det er til bolig eller erhverv. Det vil jeg fortsat arbejde for. Syddanmark er et naturligt sted for udflytning af statslige arbejdspladser. I dag er der 43 statslige styrelser. De 36 ligger i Hovedstadsområdet. Det skal ændres. Jeg har sat en Underskrifts-indsamling i gang på Facebook, som jeg håber du vil støtte \”Flyt statslige arbejdspladser ud af København\”.

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Jeg har fokus på, at der sker en udvikling i hele landet. Jeg har arrangeret høringer om landbrugets forhold, om lånemuligheder i yderområderne, om udflytning af statslige arbejdspladser, om ændring af planloven osv. Det er et langt sejt træk, som jeg oplevede tæt på, både da jeg var miljøminister, fødevareminister og transportminister, men også i mit daglige arbejde i Folketinget. Det er i hverdagen arbejdet skal gøres og det er vigtig med erfaring, når ting skal lykkes og det skal de. Jeg er opstillet i hele Sydjylland og har i mit virke altid sat fokus på hele området. Det vil jeg også gøre i fremtiden, hvis jeg bliver genvalgt.

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

At der sker en udvikling i hele landet. At vi er komme meget længere med en Hærvejsmotorvej. At erhvervslivet har fået bedre betingelser. At landbruget har fået samme vilkår som deres kollegaer i vore nabolande. At der er sket en udflytning af statslige arbejdspladser fra København. At der er ordentlige lånemuligher uanset om det er til bolig eller erhvervs. At planloven er blevet ændret