John Bach Thygesen – Flere vindmøller og evt letbane til Vejle


Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

John Bach Thygesen, Radikale Venstre

Kreds: Esbjerg omegnskreds

Hvad er dine mærkesager?:

Energi og forsynings sikkerhed

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

Flere vindmøller og evt letbane til Vejle

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Gøre det nemmere for virksomhederne at finde egnet arbejdskraft. At få indvandrer og flygtninge til at finde arbejde i regionen og så blive her til gavn og glæde for os alle

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Kan se på flere af de andre kandidater i området at de er MF\’er eller har været i valgkamp før

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

Gøre det nemmere for virksomhederne at finde egnet arbejdskraft. At få indvandrer og flygtninge til at finde arbejde i regionen og så blive her til gavn og glæde for os alle