Niels Møller Jessen, Mindre centralisering og offentlige arbejdspladser i hele landet


Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Niels Møller Jessen, Kristendemokraterne

Kreds: Haderslev, Tønder, Sønderborg og hele Sydjyllandsstorkreds

Hvad er dine mærkesager?:

Mindre centralisering. Offentlige arbejdspladser i hele landet. Menneskers værdi skal ikke gøres op i forhold til deres produktionsværdi for samfundet men først i deres værdi som mennesker, fra undfangelse til en naturlig død. Bedre vilkår for børnefamilierne som er en af grund hjørnestenene i et velfungerende samfund. Personligt ansvar til den enkelte på jobbet skaber trivsel. Lavere moms på fødevarer, er KDs forslag til skattenedsættelse . Forslaget er socialt ligeværdigt i det alle, direktør som kontanthjælps modtager for den samme besparelse på sine dagligvare indkøb, vil bremse grænsehandlen betydeligt. Genindførelse af lukkeloven om søndagen, KD ønsker så få folk på arbejde om søndagen som muligt, da vi mener den er den mest oplagte dag til socialt samvær i familien .

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

Fastholdelse af arbejdspladser, gennem mindre stram planlovgivning. Skabe nye muligheder for belåning af fast ejendom, etablering af mindre virksomheder. Bedre ramme og konkurrence forhold for landbruget. Fastholde og udbygge den kollektive trafik. Skabe og fastholde uddannelses pladser i kommunen.

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Jeg ønsker at være med til at ændre synet på det at arbejde, håndens arbejde er lige så vigtigt som hovedets. Kun ved at genskabe respekten omkring det at have erhvervsarbejde stiger den faglige stolthed og forståelsen af det nødvendige i at vi ikke alle er belæste. Dobbelt jernbanespor de sidste fjorten kilometer fra Tinglev til grænsen kan øge godstransporten fra tre til fem tog i timen, til aflastning for vejnettet og til glæde for CO2 udledningen. Gennem moms nedsættelsen at være med til at begrænse en ikke uvæsenlig grænsehandel, fra hele regionen, til glæde og gavn for detail handlen. Lade samme regler gælde for landbruget som i resten af EU . Tilføre nye statslige arbejdspladser til regionen. Sikre en anstændig afstand til skadestuer.

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Jeg bygger min politik på mine grundholdninger og har en vision om ,at det kan bære til, at ændre et samfund der for mig er på afveje og som grundlæggende har glemt holdninger som god etik, moral og kristendom som fundament i lovgivningen. Jeg er født og opvokset på landet og kender problematikken omkring det at bo derude. Har stor arbejdserfaring såvel fra det, at være selvstændig landmand, som til, at være pædagogmedhjælper i offentlige og private institutioner/skole, for nu at være ansat som kirketjener ved Vejen kirke Kender familie livet på godt og ondt gennem seks og tredveårs ægteskab med min kone og vore tre nu voksne børn. Har siddet i et bredt udsnit af bestyrelser og været frivillig i foreninger, gennem hele mit voksne liv.

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

At jeg har været med til at standse centraliseringen i og omkring de store byer. Genoprettet tilliden til den der arbejder gennem mindre bureaukrat og mindre kontrol. Flere varme, frem for kolde hænder i den offentlige sektor. Borgerne skal fortsat være, at betrakte som brugere af offentlig service ikke som kunder i en virksomhed der skal tjene flest mulige penge på, at få dem placeret i de rigtige kasser. Medvirket til, at der kan opnås finasiering også på landet, til køb af fast ejendom . Været med til at skabe en forståelse for at demokrati grundlæggende bygger på gode gamle kristne værdier som næstekærlighed og ligeværd, uanset hvor i landet jeg bor.