FV15: Syge skal også tage et valg


Dansk Folkepartis handicapordfører, MF Karina Adsbøl vil have indført obligatorisk brug af tro – og love-erklæringer ved genbevilling af hjælpemidler, når man som enten syg eller handicappet ikke har forbedret sin funktionsevne.

I så fald skal man ofte genansøge om sit hjælpemiddel, når dette er slidt.

Det er et omstændeligt og unødigt besværligt krav, som kan ændres til en meget mere enkel arbejdsgang.

I dag er det sådan, at kommunerne kan anvende en tro og love-erklæring til gavn for syge og handicappede. Det sker bare ofte, at kommunerne undlader denne løsning. Det resulterer i, at borgerne ofte får afslag og efterfølgende skal hele møllen igennem via genansøgning, som ofte føres hele den lange vej til ankestyrelsen.

Ved at tage et opgør med denne bureaukratiske facon, kan der spares mange mandetimer i form af sagsbehandling, mindsket bureaukrati og allervigtigst: En afbureaukratisering hjælper syge og mennesker med handicap til , at få genbevilget nødvendige hjælpemidler enklere og ikke mindst hurtigere.