Læserbrev: Et Danmark i balance


En af de temaer der endnu ikke er talt meget om i denne valgkamp, handler om de steder i landet, hvor der er fraflytning, hvor boligpriserne er faldende, hvor arbejdspladserne forsvinder og hvor skattegrundlaget er vigende. Vi taler med andre ord om Udkanten/Den Rådne Banan/Vandkanten/Det Sande Danmark – I vælger selv betegnelsen alt efter politisk ståsted og geografisk placering.

Heldigvis er der faktisk noget vi kan gøre, hvis vi vil begrænse den voldsomme urbanisering og den deraf følgende udsultning af udkantsområderne, og vi kan passende starte med at sikre lånemulighederne i udkantsområderne gennem statsgaranterede lån på op til 60% af salgsprisen, uden for det almindelige realkreditsystem. Dernæst bør vi udflytte alle de statslige arbejdspladser, der ikke absolut skal ligge i hovedstaden, og som det tredje ben i en ny aktiv udkantspolitik bør man sikre bredbånds og mobilforbindelser af høj kvalitet overalt i landet. Det er naturligvis ikke gratis, men det er trods alt markant billigere end endnu en motorvej, og betydeligt mere effektivt.

Endelig bør man naturligvis også fortsætte alle de udmærkede tiltag som regeringen allerede er i gang med. Det gælder den fortsatte brug af nedriviningspuljer, udvidelsen af retten til flexboliger, lempelserne af kystbeskyttelsesreglerne og et halvt hundrede andre mindre tiltag. For jo, der sker noget. Men de tre nævnte nye tiltag er helt nødvendige, hvis man gerne vil sikre, at velfærdsstaten fortsat kan hænge sammen udenfor de større byer.

Rune Christiansen, Radikal Folketingskandidat i Sydjylland