Troels Ravn, Det er vigtigt for mig at komme ud blandt mennesker og lytte

Folketingsmedlem,Troels Ravn (S)


Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Troels Ravn, Socialdemokraterne

Kreds: Billund og Vejen Kommuner

Hvad er dine mærkesager?:

Vi skal investere i vores samfund, så vi også har et godt samfund i morgen: – Flere gode arbejdspladser – til danske lønninger og arbejdsvilkår – Uddannelse til alle – Nej til nulvækst og skattelettelser til de rigeste – Vækst og udvikling i landdistrikterne – Et Danmark i balance Vi skal passe på det Danmark, vi kender og holder af. Vi skal have alle mennesker med – der skal være plads til alle. Jeg vil kæmpe for et samfund, hvor det ikke blot gælder om at være egoist og rage til sig, men hvor vi udviser rettidig omhu og drager omsorg for hinanden. For mig er det vigtigt, at vi har et velfærdssamfund, der fungerer – at hjemmehjælperen kommer hver gang, og at børnene har en dygtig og glad klasselærer. Det er vigtigt for mig at komme ud blandt mennesker og lytte – \”Politik i øjenhøjde\”

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

Som lokalvalgt medlem af Folketinget og med bopæl i min valgkreds har jeg tæt kontakt med borgere, virksomheder og institutioner i Billund Kommune. Det gælder om at trække tråde fra Christiansborg til Billund Kommune – og omvendt. Lovgivningen har stor betydning for vores lokalsamfund. Af store anlægsbyggerier er jeg glad for jernbanestrækningen Vejle – Billund. Nu gælder det Hærvejsmotorvejen. Jeg vil arbejde på:: – at der fortsat skabes arbejdspladser – heldigvis har vi høj beskæftigelse i Billund Kommune – at vi har gode og attraktive ungdomsuddannelser – praktikpladser til lærlinge og elever – en fortsat aktiv landdistriktspolitik – gode vilkår for landbrug – gode rammer for ældrepleje – beskytte detailhandelen og bylivet mod storcentre – at Billund Travbane kan overleve

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Skabelse af arbejdspladser og uddannelsespladser – mellemlange og lange, står øverst på dagsordenen. Det er også vigtigt, at vi har en god infrastruktur – derfor er den nye togfond super positiv. Det har også stor betydning, at vi får en Hærvejsmotorvej, samt at vi får et vejnet, der fremmer væksten i det vestlige Syd- og Sønderjylland. Vi vil have et Danmark i balance, og der er et kæmpe potentiale for beskæftigelse og tilflytning til Syddanmark. Derfor skal regeringens mange vækstinitiativer for udvikling i landdistrikterne fortsætte – modernisering af planlov, udflytning af statslige arbejdspladser, hvor det er fagligt og økonomisk muligt, gode rammevilkår for landbruget, bredbånd til alle. Vi, der bor i landdistrikterne ved, at her er store resurser og masser af energi.

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Jeg har stor respekt for mine politiske kollegaer – alle brænder de for deres sag. Jeg adskiller mig måske på den måde, at jeg ikke er uddannet politiker. Jeg har arbejdet på slagteri, blev uddannet skolelærer, og har været lærer og skoleleder i mange år. Først i en moden alder blev jeg politisk aktiv i byråd og Folketinget. Politiske resultater er aldrig en enkelt mands værk og fortjeneste. Jeg tror på, at god politik bliver til i et fællesskab og som et holdspil. \”Menneskers liv giver loven fylde\”. Derfor forsøger jeg at være aktiv ude blandt mennesker. \”Politik i øjenhøjde\” er mit udgangspunkt. Heldigvis får jeg mange breve og mails fra mennesker, der har et budskab og et ærinde – jeg sætter også pris på samtalerne på gaden, i Brugsen, på Stadion, der hvor vi nu mødes.

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

Det er et vigtigt pejlemærke for mit politiske arbejde, at vi i morgen har et lidt bedre samfund i forhold til det samfund, vi havde i går. At menneskers evner, kundskaber og færdigheder, bringes i spil til glæde for det enkelte menneske og samfundet. Jeg har været tæt inde omkring folkeskolereformen, og jeg kan se, at den begynder at fungere til glæde for børnene, forældrene og medarbejderne. Jeg vil gerne, at vi får en endnu bedre folkeskole, hvor eleverne trives og får et godt udgangspunkt for dannelse og uddannelse. Jeg har også været med omkring reformen af erhvervsuddannelserne, og jeg håber, at vi får respekten for håndværket og håndens arbejde tilbage. Det er gode uddannelser med masser af karrieremuligheder, og i Danmark har vi brug for faglært arbejdskraft på højt niveau.