Generationsskifte i bestyrelsen hos Omme Lift

Fra venstre: afgående formand Preben Møller Nielsen, Ditte Lorentsen, Torben Lorentsen, Henrik Lorentsen og Gregers Johansen, der er ny bestyrelsesformand. Foto: Omme Lift


Den 1. November 2023 markerede en ny historisk milepæl i Omme Lift i Sdr. Omme, hvor ejer og tidligere direktør Torben Lorentsen trådte ud af bestyrelsen.

Det markerer en lang vækstrejse i branchen for personlifte, som Torben og hans bror Harry har skabt sammen over 40 år efter Frederik, Harry og Torben Lorentsen i 1983 overtog Omme Lift, som dengang hed Sdr. Omme Maskinfabrik. Frederik forlod efterfølgende firmaet, da man flyttede produktionen fra landbrugsmaskiner til trailerlifte og senere larvefodslifte.

Det nye generationsskifte i Omme Lift begyndte i 2018, da Harry og Torben Lorentsen ansatte den første eksterne direktør og næste skridt i det glidende generationsskifte i virksomheden var var da både Harry og Torben ønskede at træde ud af driftsbestyrelsen ved 2023 regnskabsårets udgang. Tidligere direktør Harry Lorentsen gik bort i august 2023.

Lorentsen familien er fortsat stadig stærkt repræsenteret i firmaet, idet Henrik og Ditte Lorentsen fortsætter i bestyrelserne i hele OMME koncernen samtidig begge er en del af den daglige ledelse i Omme Lift A/S.

Torben Lorentsen fortsætter i koncernen som direktør og bestyrelsesmedlem i koncernens øvrige selskaber, ligesom Henrik Lorentsen overtager Harry Lorentsens andele og rolle som direktør i samme selskaber. Preben Møller Nielsen har samtidig ønsket at træde tilbage som bestyrelsesformand for selskaberne i OMME koncernen den 1. november 2023, som et naturligt generationsskifte. Han har været en vigtig del af bestyrelsen siden 2010 og været bestyrelsesformand i koncernens selskaber de sidste 11 år. Preben fortsætter som advisory board member.

Gregers Johansen er valgt ind som ny bestyrelsesformand. Gregers Johansen bor i Viborg, og har en bred erfaring som bestyrelsesmedlem og -formand i forskellige ejerledede virksomheder. Herudover har han ledererfaring fra mere end 25 års ledelse af organisationer i både Danmark samt Japan, Europa og USA.