Jakob er en af de mange tilfredse med Billund Kommunes genoptræningstilbud

Har du behov for genoptræning efter eksempelvis en hospitalsindlæggelse, eller har du behov for træning for at kunne fastholde dit funktionsniveau på grund af handicap, sygdom eller alder, så er det kommunen, der har myndighedsansvaret. Og noget tyder altså på, at Billund Kommune gør det godt på det område.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har i november offentliggjort en ny analyse om brugertilfredsheden på genoptræningsområdet. Analysen viser, at der er meget høj tilfredshed med genoptræningsforløbene i Billund Kommune.

357 personer har i Billund Kommune besvaret spørgeskemaet, som er gennemført af Danmarks Statistik. Heraf ligger den gennemsnitlige tilfredshed på 4,17, hvilket giver Billund en såkaldt benchmarkindikator på 0,12, hvilket er i top 5 blandt landets 98 kommuner. Benchmarkingindikatoren er forskellen mellem det faktiske og det forventede tilfredshedsniveau – set ud fra kommunens rammevilkår, som blandt andet baserer sig på demografi. En benchmarkingindikator over 0 angiver, at kommunens tilfredshedsniveau er højere, end man kan forvente på baggrund af kommunens rammevilkår.

– Jeg er utroligt stolt over, at vores dygtige medarbejderes indsats også kan aflæses i statistikkerne. Genoptræning er noget, vi prioriterer højt. For når vi borgere hurtigt kan vende tilbage til højst mulige funktionsevne, bevarer vi også en højere grad af selvstændighed og personlig frihed i hverdagen, siger Ann Charlotte G. Vilstrup, formand for Voksenudvalget i Billund Kommune.

En af de mange tilfredse borgere er Jakob Broholm Helmbo Kristoffersen på 33 år. Han fik brug for genoptræning, da han i sommer faldt ned fra et træ og brækkede nakken to steder og rev sin akillessene over i det ene ben.

Efter en blandet oplevelse med sygehuset, da han grundet de to forskellige skader var tilknyttet to forskellige sygehuse, frygtede han til en start den kommunale genoptræning. Han var meget bekymret for kompleksiteten i, at benet krævede genoptræning, før nakken var klar. Derudover var han bange for, at han kun fik et minimumstilbud og alt for hurtigt skulle ud af vagten igen.

– Men alle mine fordomme blev gjort til skamme. Fysioterapeuten Rikke var ekstremt professionel og træningen var hele tiden tilpasset mine behov og udfordringer, forklarer Jakob Jakob Broholm Helmbo Kristoffersen.

I Billund Kommune er genoptræningen tilrettelagt således, at der ikke på forhånd er afsat et bestemt antal behandlinger. Det er en vurderingssag fra borger til borger, hvilken behandling og hvor langt et forløb, der er behov for.

Jakob Broholm Helmbo Kristoffersen er ved at være i kampform igen og kan snart afslutte sit genoptræningsforløb. Men han har fået instruktion i øvelser, som han kan fortsætte med derhjemme. Og inden han endegyldigt siger farvel til fysioterapeuten Rikke, så skal han lige forbi hende til en opfølgning, så hun kan sikre sig, at han gør det helt rigtigt.

– Det er fantastisk, at der er tid til sådan en opfølgning. Det giver ro og tryghed, lyder fra fra Jakob Broholm Helmbo Kristoffersen.