Karina Adsbøl: De ældre skal sikres de bedst mulige vilkår.


Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti

Kreds: Sydjylland

Hvad er dine mærkesager?:

Mine mærkesager: De ældre skal sikres de bedst mulige vilkår. De har været med til at bygge vores samfund op, og derfor skylder vi dem en god alderdom. Samfundet skal prioritere en forebyggende indsats for psykisk, fysisk, socialt udsatte og truede personer. Grænsekontrollen skal genindføres. I vores landsdel ser vi mange hjemmerøverier og indbrud. Det kan standses ved at have en effektiv kontrol ved grænsen. Bolig jobordning, flere arbejdspladser til Sydjylland.

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

Mit vigtigste budskab til borgerne er, at jeg vil arbejde for at gøre Billund mere synlig på Christiansborg. Mennesket før systemet. En stemme på mig er derfor en stemme på nærhed samt ambitioner for et endnu bedre Danmark. Social velfærd. Øget vækst, infrastruktur, arbejdspladser, og gode transportmuligheder

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Borgeren skal i centrum. Jeg har været handicapordfører i denne valgperiode, og jeg ser og oplever desværre ofte, at mange føler systemet modarbejder en, frem for at hjælpe. Vi skal sikre efterværn til anbragte børn, så de kommer godt videre efter endt anbringelse. Derudover vil jeg også arbejde for , at vi får flere statslige arbejdspladser til det Jyske, gode uddannelsesmuligheder. Grænsekontrol. Vi skal have et sammenhængende Danmark.

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Jeg er uddannet social – og sundhedsassistent, og har en bred erfaring indenfor social og – sundhedsområdet. Den erhvervserfaring jeg har, i arbejdet med og for mennesker, har jeg brugt i mit arbejde på Christiansborg. Desværre har jeg oplevet, hvordan der er blevet skåret i ældreplejen, de ansatte skal løbe stærkere og stærkere. Vi skal sikre en værdig ældrepleje og passe på de ansatte.

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

Mit fingeraftryk vil jeg gerne have sat flere steder, der er så meget at arbejde for. Social og sundhedsområdet. Lighed i sundhed. Ældre. Flere arbejdspladser i det jyske.