Karl Plougstrup-Petersen, Venstre


Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Karl Plougstrup-Petersen, Venstre

Kreds: Vejle Syd

Hvad er dine mærkesager?:

Stop overimplementering af EU-regler. Vi skal træffe fornuftige beslutninger på et oplyst grundlag, hvis vi skal fastholde og styrke Danmarks position i den globale konkurrence. Derfor skal vi ikke indfører strengere regler i Danmark – end vores nabolande gør. Ro til de offentlige ansatte. Fra 2004 og til nu er der fx lavet 51 og 46 lovændringer på henholdsvis beskæftigelsesområdet og i folkeskoleloven. Konsekvensen af dette bliver medarbejdere der konstant befinder sig i et forandringspres = stress, ineffektivitet og dårligere service. Fjern registreringsafgiften på sikkerhedsudstyr Det giver ikke mening at lægge ekstra afgifter på sikkerhedsudstyr, der kan redde menneskeskæbner og -liv. Samtidig er det oftest de lavtlønnede der får de alvorligste skader. Vækst til \”Udkantsdanmark\”

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

Et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og det lokale erhvervsliv kan sikre større vækst og bedre mulighed for, at de unge efter endt uddannelse bliver i lokalområdet. Et samarbejde kunne fx indebære, at de stude-rende i højere grad kommer i praktik eller på anden måde samarbejder med de lokale og regionale virksomheder som en del af deres uddannelse. Turisme har stadig et kæmpe vækstpotentiale. Ved at åbne for muligheden for at etablere faciliteter og anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen, hvis disse initiativer forventes at kunne tiltrække et væsentligt antal turister og er miljømæssigt bæredygtige. Dette vil gælde mange steder på den jyske vestkyst, og så stærkt et brand som Legoland vil kunne trække dem til Billund.

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Placeringen af statslige arbejdspladser, fx styrelser skal understøtte en langsigtet strategi for effektivisering af den offentlige sektor med optimal udnyttelse af skattekronerne. Der ud over skal placeringen af de statslige arbejdspladser øge samspillet og understøtte de lokale og regionale erhvervsklynger og uddannelsesinstitutioner med et stærkt fagligt miljø. For mig er det vigtigt, at vækst og arbejdspladser ikke kun er forbeholdt stor sammenhængende byområder. Derfor skal vi give kommunerne øget adgang til selv at bestemme over planlægning og udvikling af erhvervsområder. Dette kan bl.a. ske via en liberalisering af planloven.

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Jeg bor og arbejder i den kommune jeg er opstillet i – samtidig bor jeg så tæt på Billund at de fleste af mine/vores dagligvareindkøb bliver gjort her, så den direkte adgang til dit folketingsmedlem kan ske tværs over køledisken. Jeg vil have at ting skal give mening – derfor vil jeg bestræbe mig på, at lade de personer et evt. lovforslag er møntet på, give deres mening til kende. Behovet for oversættelsesfunktion fra Christiansborg til borgerne skal formindskes. Jeg sætter stadig traditionelle værdier og ideologi højt. Derfor er min tankegang og handlinger præget udfra følgende sætning: Ethvert menneske har ret, men også pligt til ansvar for sit eget liv.

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

At lovændringer sker pga. af nødvendighed og ikke pga. af enkelt sager. At der i den forbindelse igen lovgives udfra, at sætte de overordnede rammer, for efterfølgende at vise tillid til, at kommunerne og de mennesker der arbejder der har kompetencerne til at udfylde dem. Konkret skal der være sket en liberalisering af planloven. Vi er stoppet med at lave strammere EU-regler for vores virksomheder end nabolandene. At Danmark er foregangsland i forhold til grøn vækst.