John Nyborg, Socialdemokraterne


Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

John Nyborg, Socialdemokraterne

Kreds: Fredericia

Hvad er dine mærkesager?:

Tillid og respekt for det enkelte menneske, – et samfund opbygges og udvikles på baggrund af tillid og respekt for og til hinanden. Velfærd er en ret- og skabes i fællesskab, vores velfærd skal prioriteres før skattelettelser. Trygge rammer for børn og unge, der skal være flere pædagoger i daginstitutionerne. Der skal være tid til omsorg og nærvær til vores ældre i ældreplejen. Ordentlige løn- og arbejdsforhold – alt arbejde skal udføres under gældende love og overenskomster. Social dumping – Nej tak!

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

Jeg vil arbejde for et tæt samarbejde i de sydjyske kommuner, hvor de enkelte kommuner spiller sammen om at gøre Sydjylland konkurrencestærk – det set i forhold til arbejdspladser, uddannelser, kultur og ikke mindst, at landdistrikterne får gavn af regeringens mange vækstinitiativer

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Syddanmark skal promoveres som det område hvor der sker mange attraktive tiltag. Det både på virksomheds – og turisttiltag. Der skal trækkes flere arbejdspladser til regionen på baggrund af dens centrale beliggenhed i Danmark – infrastrukturen skal forbedres og de mange naturperler skal bruges som turistmagnet., med respekt for naturen.

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Jeg er nyopstillet kandidat og har ikke været opstillet tidligere. Min baggrund for opstillingen er at der er brug for livserfaring fra et liv med sorger og glæder, og ikke mindst en baggrund som arbejds- og lønmodtager. Jeg tror at der er behov for at anskue politik fra en jordnær vinkel, og at der er behov for at mødes med borgeren i deres virkelighed – på byggepladser, dagtilbud eller bare ved købmanden og her lytte til deres holdninger og meninger.

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

Meget gerne på social dumping – at det er lykkedes, at få fokus på vigtigheden af at arbejde der udføres, sker under de rette løn og overenskomstforhold. Minimumsnormeringer i daginstitutionerne , da det er vigtigt at vores børn får de bedste forhold i daginstitutionerne, så der er de bedste muligheder for udvikling og social læring. At region Syddanmark er i en rivende udvikling .