Kultur- og billedskoletalenter kommer ind under Talent Billund


Hidtil har det kun være idrætstalenter fra forskellige sportsgrene, der er kommet under hatten i projektet Talent Billund. Men det ændres nu.

Samarbejdet mellem Billund kommune og Ole Kirks Fond er gået ind i sit tredje år og nu kobles også Billund Kulturskole på Talent Billund.

Fra august til december er Talent Billund sammen med Kulturskolen en del af et udviklingsprojekt under Trekantområdets Akademi for Kulturtalenter, hvor der er bevilget midler til at afsøge, hvad kulturen og idrætten kan lære af hinanden.

Og ifølge kulturskoleleder Per Weile Bak har forløbet haft en fornem start.

– Projektet blev kickstartet med en sparringsdag for alle undervisere på Kulturskolen, hvor de blev indført i teorier og metoder fra idrættens verden. Jo længere vi kom ind i tankerne bag Talent Billund, jo mere kunne vi med kulturbaggrund identificere os med det, siger Per Weile Bak.

Allerede nu er Kulturskolens talentlinje koblet på Talent Billund, og om ganske kort tid kommer turen til billedkunst- og ballet-afdelingerne. Der arbejdes blandt andet med målsætninger, planlægning, genopladning og motivation – emner, som nok er kendte i idrættens verden, men som i virkeligheden er relevante for alle unge.

Kulturel leder hos Talent Billund, Jacob V. Pedersen, er meget begejstret for det nye samarbejde med kulturens aktører.

– Vi har allerede haft gode erfaringer med at bringe udøvere fra forskellige idrætsgrene sammen. Det er med til at fjerne noget af det pres, som der kan ligge på den enkelte i at sammenligne sig med sine holdkammerater. Når man mødes på tværs, er alle lige, og det er motiverende at være sammen med andre, der brænder lige så meget for deres interesse. Ved at få kulturen med, belyser vi endnu flere aspekter af både motivation og miljøskabelse, og jeg er sikker på, at vi i idrættens verden også har meget at lære af kulturen siger Jacob V. Pedersen.

Hos Talent Billund er ”talent” ikke noget for de få, men kompetencer, alle børn og unge kan udvikle i meningsfyldte miljøer. Vigtigst er det, at den enkelte har viljen til at dygtiggøre sig og interessen for at bidrage til et fællesskab, lyder det i en pressemeddelelse.