Læserbrev: Er Sundhedsundersøgelsen god nok?

For knap 3 måneder siden blev der holdt borgermøde i Grindsted vedrørende forureningerne. På programmet var også sundhedsundersøgelsen da det var kommet frem, at et brev fra 2 forskere, som ikke var enig med resten af forskergruppen om evt yderligere undersøgelser af borgerne i Grindsted, ikke var blevet forlagt Forretningsudvalget i regionen.

I den anledning, spurgte jeg om der var andet, der kunne have interesse for borgerne og som regionen kunne tænke sig at fortælle om, når nu de alligevel var i Grindsted. Men svaret var nej og at ikke andet var fejet ind under gulvtæppet.

Men den viden jeg har i dag er der ikke andet at sige, at lige præcis den bemærkning, var bemærkelsesværdig.

Medier har også siden hen, kunne dokumentere hvad der på bekymrende vis fortæller, om noget der ligner en modvilje af sundhedsundersøgelsen fra embedsværket, i regionen.

Eksempelvis blev der indhentet 2 forslag til at undersøge Grindstedforureningernes sundhedsmæssige konsekvenser, men kun den ene blev præsenteret for regionrådspolitikerne. Det var den som eksperter har kritiseret, for at være overfladisk og uegnet til formålet. Den anden undersøgelse var med fokus på, at Grindsted-borgerne selv skulle have mulighed for at tale med sundhedsfaglige personer, og at den præcise eksponering fra forureningen fra Grindstedværket skulle undersøges. Flere politikere har sidenhen udtalt at de er stærkt utilfredse med, at de ikke fik mulighed for at forholde sig til projektforslaget fra Odense Universitetshospital.

Vi ved også, at SDU-forskningslederen bag undersøgelsen indvendte over for regionen, at studiet ikke dokumentere at det generelt var sikkert at bo i Grindsted. Det hævdede Regionrådsformand, Stephanie Lose ellers i en pressemeddelelse. Men den information ignorerede regionen.

Vi har også kunne læse, hvordan regionen ikke ønskede at støtte op om en fondsansøgning til 2 forskere, der vedrørte Grindstedforureningerne. Forskerne havde ellers forberedt punkter, som Koncerndirektør, Kurt Espersen kunne tage med til den politiske ledelse dagen efter. Punkter der bland andet omhandlede om Region Syddanmark vil være medansøger eller måske medvirke til et støttebrev. Koncerndirektøren tog dog aldrig punkterne med til den politiske ledelse, som de 2 forskere ellers forslog.

Samtidig kan vi konstatere at det ikke er meget vi har hørt til hvordan dem der lokalt taler borgernes sag, har stillet sig. Hvad er deres holdning til, at man igen drøfter sundhedsundersøgelsen der omhandler grindstedborgernes ve og vel?  Samtidig kunne det måske også være interessant at vide, om dem der har siddet i styregruppen og præsenteret bekymret borgere samt dem der har præsenteret Billund Kommune, på noget tidspunkt har været med til at sætte spørgsmålstegn, ved sundhedsundersøgelser af grindstedborgere og måske medvirket til, at embedsværket stoppede planlagte undersøgelser?

I starten af det nye år, skal forskergruppen, komme med anbefalinger til eventuelle opfølgende undersøgelser. Når det kommer til sundhedsundersøgelsen, så mener jeg at den skal komme borgerne til gode, hvis bare den mindste tvivl forligger. Allerhelst hilser jeg den undersøgelse velkommen, som aldrig blev forelagt regionen, og som inddrager borgerne på en helt anden måde, end den registerbasseret undersøgelse.

Venlig hilsen

Jill í Toftum, Billund