Læserbrev: Kamp for danske værdier på arbejdsmarkedet


Danske værdier handler ikke kun om Dannebrog og dronningen.
De handler også om, at de aftaler og fællesskaber, som vort samfund bygger på, skal respekteres af alle.

Nogle politiske kræfter forsøger at bilde os ind, at man kan rulle globaliseringen tilbage med grænsebomme og mistænkeliggørelse af medmennesker, og på den måde bekæmpe social dumping. Det tror vi ikke på i SF. Det er både uværdigt og uklogt.

Vi vil i stedet kæmpe for at sikre, at de helt grundlæggende danske værdier respekteres. Det indebærer bl.a., at arbejde, der udføres i Danmark, skal udføres efter de spilleregler og overenskomster, som vi har aftalt med hinanden på arbejdsmarkedet i Danmark.

Svindlere og fidusmagere finder hele tiden nye veje til at omgå spillereglerne. SF vil give dem kamp til stregen. Deres optræden strider mod danske værdier, og er ødelæggende for de sunde og gode virksomheder, der overholder spillereglerne.

SF var ved finansloven for 2015 med til at afsætte i alt 120 mio. kr. i årene 2015-2018 til kampen mod social dumping.  Det var et rigtig godt skridt i den rigtige retning, og vi er tilfredse med, at det er lykkedes for alvor at få sagen sat tydeligt på dagsordenen. Det er på høje tid.

Finansloven styrker indsatsen mod social dumping på ti vigtige områder:

  1. Stærkere indsats fra Skat og andre myndigheder mod fidusmagere.
  2. Styrket kontrol og stramning af reglerne, så svindlere får det vanskeligere.
  3. Forsøg med at skadestuer skal anmelde arbejdsulykker.
  4. Udbredelse af kendskabet til ”den danske model”.
  5. Effektiv stop for social dumping på store trafikprojekter.
  6. Styrket indsats mod social dumping i bygge- og anlægsbranchen.
  7. Bekæmpelse af social dumping på transportområdet.
  8. Analyse af obligatorisk sikkerhedskort i andre brancher.
  9. Udbredelse af arbejdsklausuler i kommuner.
  10. Bedre samarbejde mellem landene om bekæmpelse af social dumping.

SF vil videre i kampen mod social dumping. Vi vil have indført kædeansvar, så en hovedentreprenør ikke kan ”gemme” sig bag underleverandører, der ikke viser respekt for danske værdier.

Vi skal værne om danske værdier ved at bekæmpe svindlere og fidusmagere. Langt de fleste virksomheder driver deres forretning på en ordentlig måde. De fortjener at fidusmagerne får det sværere.

 

Susanne Mathiesen
Danmarksvej 1
Grindsted
Folketingskandidat for SF