Læserbrev: Oprydning af giftgrunde kræver handling nu


I Syd- og Sønderjylland er der mange giftige grunde at finde, hvilket er et bevis på fortidens manglende opmærksomhed, fra fabrikker og myndigheder, rettet mod industriens giftige efterladenskaber i naturen. Det gælder også i Billund, hvor der er grunde som er forurenet med lossepladsaktivitet og ukontrolleret deponering af affald. Det er giftgrunde – tikkende giftbomber, som ender med at eksplodere, hvis vi ikke gør noget for at oprense dem.

Giftgrundene skal tages alvorligt, for de truer vores natur, sundhed og drikkevand, og der er ingen mennesker der har lyst til at være nabo til dem, da det skaber utryghed. Vi skal derfor gøre en større indsats, end i dag, for at få renset alle de giftige stoffer og kemikalier væk fra grundene, for de fortjener vores natur og fremtidige generationer.

Status på oprensningen af grundene i Billund er foreløbigt standby, hvilket vil sige, at man først har til hensigt at gøre noget ved de forurenede grunde om 10 år eller mere. Oven i de 10 år, tager det ca. 40 år, at få renset al giften helt væk. Det betyder at vi først om minimum 50 år, kan forvente at alle giftgrunde i Billund er helt rene. Vi kan simpelthen ikke vente på, at der skal gå et halvt århundrede før vi slipper af med al det giftige stads – det er risikabelt for vores natur, og der er ingen samfundsøkonomisk gevinst ved at udsætte oprydningen.

SF foreslår derfor at oprette en fond på 185 mio. kr., som skal finansieres af skatteindtægterne fra det forventede salg af Cheminova. Her vil regionerne få godtgjort halvdelen af udgiften til oprensning, mens de kan låne sig til den resterende halvdel. Samtidig skal der laves en oprensningsplan, så alle grunde er renset i 2025. Vi skal nemlig i gang nu og ikke om 10 år.

Med venlig hilsen
Karina Lorentzen Dehnhardt (Folketingsmedlem for SF)