Læserbrev: Regeringen påtager sig et ansvar for oprensning

Jeg har i denne uge været med til samrådet med miljøminister Lea Wermelin, hvor generationsforureningerne – herunder forureningerne i Grindsted og Kærgaard, igen blev diskuteret.

Jeg mener, det er væsentligt at sige følgende:

Vi skal – og vi bør, hurtigst muligt gå i gang med en oprensning – metoder og viden er tilstede.

Det forventes, at regionerne snarest i 2020 fremlægger en hel og fyldestgørende plan for prioritering og økonomi. I forbindelse med samrådet kunne vi i medierne læse, at borgmestre, regionsformænd og borgere rundt omkring i landet, forståeligt nok slår til lyd for, at det netop er hos dem lokalt, at en oprensning skal ske først. Derfor er det nødvendigt, at regionerne prioriterer indsatsen.

På samrådet gentog jeg flere gange – hvilket naturligvis blev bekræftet af Lea Wermelin, at regeringen har udtalt, at den vil tage ansvar for en oprensning af de store forureningssager. Disse udtalelser forpligter. Miljøministeren udtalte også ved samrådet, at forureningen er dybt bekymrende, og noget vi skal have gjort noget ved.

For mig er udmeldingen fra minister og regering helt afgørende. Jeg har ikke tidligere hørt en miljøminister udtale sig så konkret – endsige set nogen regering omtale generationsforureningerne, ved sin tiltrædelse.

Det her forpligter, og selv om det er svært fortsat at være tålmodig – og selvom det er en skandale og et uetisk kæmpeslag mod mennesker og miljø, at forureningerne har fået lov til at ligge så længe, så er der bevægelser i den rigtige retning.

Finansieringen af oprensningen er helt central. Der skal kontinuerligt over flere år – gennem forhandlinger mellem stat og regioner og ved finanslovsforhandlinger, afsættes den nødvendige finansiering.

I den forbindelse klinger det hult, når Venstre er ude med kritik af, at regeringen ikke har afsat penge til en oprensning. Som bekendt ønskede Venstre før valget at centralisere og nedlægge regionerne. Den øvelse og gennem en sundhedsreform, som måske ville give nogle besparelser, mente Venstre at kunne anvise 500 millioner kroner til generationsforureningerne. Den model for finansiering giver jeg ikke meget for.

 

Venlig hilsen

Troels Ravn, folketingsmedlem (S), valgt i Billund-Vejen kredsen