Læserbrev: Svar på Venstres læserbrev


Så tager vi den en gang mere for Prins Knud. Som i dette tilfælde er Venstres Gruppeformand og borgmesterkandidat.

Dagen derpå, stiller han sammen med Venstres kommende borgmesterkandidat spørgsmålet, vil de Konservative ikke kulturen i Billund Kommune.

Fra Konservativ side, stemte vi imod på et tilskud på kr. 150.000,- til et kulturprojekt, som for Venstre åbenbart er nok til at vi ikke vil kulturen i Billund Kommune.

Det er selvfølgelig en påstand vi ikke vil sidde overhørig.

Lars Hansen var i sidste periode formand for det paragraf 17 stk. 4 udvalg der skulle komme med udkastet til kultur og fritidspolitikken i Billund kommune.

En politik, der dengang gik enstemmigt igennem byrådet, og som former vores kultur og fritidspolitik i dag.

Så vi stemmer nej til et projekt i Billund Kommune, der i vores øjne ikke hører hjemme under eventpuljen, men derimod hører hjemme i Unge & kulturudvalget.

Et udvalg hvor Venstres borgmesterkandidat i øvrigt selv sidder for bordenden, og derfor har alle muligheder for at sætte det på dagsordenen her.

Så for at slå en tyk pæl igennem det retoriske spørgsmål fra de forundrede venstremedlemmer:

Jo Konservative er for kultur, og vi er for kultur for børn.

Men vi er principielt også for at følge en linie i forhold til ansøgninger til eventpuljen, som Borgmesteren passer så nidkært på.

 

Med venlig hilsen

Lars Hansen, Konservativt medlem af ØK

og Allan Munk Nielsen, Gruppeformand, Konservative