Milliardinvestering skal løfte Billund Lufthavn til helt nye højder

Billund Lufthavn skal være et samlingspunkt for luftfragt i Nordeuropa. Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab PensionDanmark og Billund Lufthavn har netop indgået et langsigtet samarbejde med mulighed for at opføre faciliteter som hangarer, kontordomiciler og logistik- og lagerfaciliteter på lufthavnens 700 hektar store grund.

Den betydelige milliardinvestering i udvidelsen af lufthavnen vil gøre det værdiskabende og ressourcebesparende for logistikvirksomheder at have kontor- og lagerfaciliteter tæt på en landingsbane.

Det er ambitionen at fordoble omfanget af luftfragt fra Billund fra de nuværende 77.000 tons gods om året til 160.000 tons om året i 2040.

– Ved udvikling af Airport City kan Billund Lufthavn blive til et af Nordeuropas mest attraktive knudepunkter for luftfragt. Vi forventer at mere end fordoble mængderne i luftfragt, så samarbejdet med PensionDanmark udgør selvsagt en historisk milepæl for lufthavnen. Vi er allerede langt i dialogen med flere fremtrædende logistikselskaber, der har tilkendegivet klar interesse i at drage fordel af mulighederne i Airport City. Senest har Maersk Air Cargo offentliggjort valg af Billund Lufthavn som deres europæiske luftfragt hub, siger Jan Hessellund, adm. direktør i Billund Lufthavn.

Lufthavnen forventer i 2040 at betjene 7 millioner passagerer om året og have understøttet 8.700 nye jobs.

For PensionDanmark er der andre perspektiver i Airport City end at skabe nyskabende faciliteter af så høj kvalitet, at det også betyder gode, solide afkast til arbejdsmarkedspensionsselskabets omkring 800.000 medlemmer.

– Billund får med Airport City en global tilgængelighed, der vil have betydelige positive effekter på vækst og beskæftigelse inden for både turisme og andre erhvervsområder – ikke bare i Billund – men i Danmark som helhed. Derfor ser vi store perspektiver i et langsigtet strategisk partnerskab med Billund Lufthavn, hvor PensionDanmark samtidig kan tilbyde den nødvendige erfaring med nytænkende og bæredygtige koncepter, der i stor skala kan bidrage til at nedbringe byggeriets belastning af klimaet gennem blandt andet optimering af ressourceanvendelse og byggeriernes holdbarhed, siger administrerende direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.

Samarbejdsaftalen mellem PensionDanmark og Billund Lufthavn indebærer i første omgang udviklingen af lager og cargo, men kan på sigt også omfatte kontor, hotel- og anden lufthavnsvirksomhed.

PensionDanmark og Billund Lufthavn forventer ultimo 2022 eller primo 2023 at stifte et fælles selskab til udviklingen af Airport City frem mod 2040