Mindeord: Et mægtigt træ er fældet – et ædelt et af slagsen


Finn Odegaards dage er endt. Alt for tidligt.

Vi synes det altid smilende humør – glimtet i øjet – det levende ord, som kendetegnede Finn i det, der var hans virke overalt, hvor Finn lod sig engagere, skulle have fortsat, men sådan skulle det ikke være.

Intet blev overladt til at være halvt. Kun helt var tilfredsstillende for Finn. Loyalitet, hjælpsomhed, varm omsorgsfuldhed, udadvendthed, trofasthed og venlighed er blot nogle få af de mange tillægsord, som knytter sig til Finn. Hans engagement var stort og rummeligt, og Finn forstod på fin måde at lade meninger komme frem uden selv at være fremme i lyset.

Utallige opgaver er løst med Finn’ s mellemkomst. Manglede du et trøstens ord, et godt råd, faglig bistand gik du aldrig forgæves til Finn.

Som medvirkende kraft ved dannelse af Besættelsessamling Grindsteds Venner dannede Finn’ s råd og tilstedeværelse et frugtbart grundlag for foreningens opståen og med kyndig indsigt i at få tilrettet foreningens love. Efter stiftelsen tog Finn del i bestyrelsen, hvor vi gennem årene har nydt stor gavn og glæde af hans ekspertise og indsigt.

Som ven var Finn uovertruffen i enhver henseende. Han var der altid, men han glemte aldrig familien, som stod Finn meget nær, og hvori hans gøremål var dybt forankret og aldrig svigtende.

Vi tager på onsdag afsked med Finn – med en personlighed, en ven, et foreningsmedlem, et bestyrelsesmedlem, et familiemedlem og meget mere. Han vil være savnet overalt.

Tak fordi vi måtte være en af Finns egne – Æret være Finns minde.

Kurt Nørgaard Nielsen og Birgit Eliseholm